Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Spar tid og postkostander

Posten blir levert sikkert og blir ikke borte

Send posten direkte fra PC-en med Swipe og Digipost

Fem fordeler med Swipe

Swipe når alle mottakere

Etter å ha sendt posten fra PC-en tar Digipost og Swipe seg av sorteringen. De som har Digipost-konto vil motta dokumentet i sin digitale postkasse. De som ikke har opprettet Digipost-konto nåes via fysisk post. Alt er sømløst, og dokumentet blir automatisk levert der mottaker ønsker å motta posten sin.

Sikkerheten er ivaretatt

Alle sikkerhetsfordelene til Digipost er inkludert. Mottakeren er sikker på at dokumentet kommer fra rett avsender. Avsender er sikker på at dokumentet blir levert til rett mottaker. Etablerte mekanismer i Digipost sikrer at dokumentet blir levert til rett digital postkasse og lagret kryptert i mottakers digitale arkiv.

Det er enkelt å komme igang med sending og mottak i Digipost.
Registrer din bedrift nå eller kontakt oss for mer informasjon.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog