Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Forberede filer for utskrift

Krav til utskrift

 • PDF i A4 (210 x 297 mm) portrett-format
 • Dokumentets bildeoppløsning må være 300 dpi eller mer
 • Venstremargen må være minimum 15 mm
 • Høyre-, topp- og bunnmarg må være minimum 10 mm
 • Ustandardiserte fonter må inkluderes i filen
 • Kan maksimalt inneholde 14 sider
 • Kan ikke være kryptert eller passordbeskyttet
 • Må lastes opp i PDF-versjon 1.4 eller senere

Eksempel på pdf som er gyldig for print Eksempel på pdf som ikke gyldig for print

Utskrift, konvoluttering og sending

 • Digipost printer i farge og gråtone
 • En strekkode printes i venstremarg på hvert ark
 • Brevene sendes i vinduskonvolutter
 • Konvoluttens forside viser mottaker- og returadresse
Åpne Posten og Bring sin chatdialog