Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Digipost Labs Digipost Labs Hjelp Hjelp Help Hjelp Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Vilkår Terms
Du må oppgradere din nettleser for å bruke Digipost. Les mer her.

Derfor vil du ha fakturaen i Digipost

Why you should use Digipost invoicing

Nå kan du enkelt betale fakturaer du får i din digitale postkasse, og i motsetning til eFaktura eller Avtalegiro trenger du ikke å inngå avtaler på forhånd med alle som vil sende deg fakturaer digitalt.

You may pay your invoices easily, directly from your digital mailbox. In contrast with eFaktura and Avtalegiro, you do not have to set-up an agreement in advance in order to be able to do so.

Avhengig av hvilken bank du bruker kan du enten betale fakturen med ett klikk direkte fra postkassen, eller gi banken tillatelse til å hente alle fakturaer du mottar i postkassen og betale dem i nettbanken slik du pleier.

Depending on the services offered by your bank, you may choose to pay the invoice directly through Digipost, or to have them automatically transferred to your online banking.

At du har fått fakturaen i postkassen betyr også at du får et evigvarende arkiv der fakturaene blir liggende til du sletter dem selv. Det kan være viktig om du senere får behov for å dokumentere garanti på tidligere kjøp av produkter eller tjenester.

When receiving invoices in Digipost, you will also get a lifelong and secure archive, where the invoices will remain until you delete them yourself. Should the need for documentation arise at a later point in time, such as in the event of a warranty claim, your invoices will be sound and safe in your digital mailbox.

Har ikke din bank koblet seg til Digipost helt ennå, er det uansett praktisk å få fakturaen levert digitalt. Da kan du enkelt bruke klipp og lim på betalingsinformasjonen, i stedet for å taste lange KID- og kontonumre.

If your bank is not yet offering a service through Digipost, it may still be convenient for you to receive invoices digitally. For instance, invoicing information may be easily copied to your online banking, rather than entered manually by hand.

Fortell meg mer

Tell me more

Norges sikre digitale postsystem

1 300 000
Brukere i Norge
4 400
Avsendere
4 500
Brukersteder

Norges sikre digitale postsystem

1 300 000
Brukere i Norge
4 400
Avsendere
4 500
Brukersteder

Norway's secure digital mail system

1 300 000
Users in Norway
4 400
Senders
4 500
Merchants