Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Digipost Labs Digipost Labs Hjelp Hjelp Help Hjelp Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Vilkår Terms
Du må oppgradere din nettleser for å bruke Digipost. Les mer her.

Hvorfor velge Digipost?

Kvifor velje Digipost?

Why Digipost?

Når offentlig sektor går over til digital post, må du som innbygger velge en godkjent leverandør av digital postkasse. Grunnen er at forsendelser som skatteoppgjør, vedtaksbrev og helseinformasjon ikke kan sendes som vanlig e-post.

Når offentleg sektor går over til digital post, må du som innbyggar velje ein godkjend leverandør av digital postkasse. Grunnen er at sendingar som skatteoppgjer, vedtaksbrev og helseinformasjon ikkje kan sendast som vanleg e-post.

As more and more public companies are moving towards digital distribution of letters, inhabitants must choose an approved digital mailbox, in which to receive these letters. Documents like tax return, health information or decision letters cannot be sent to a regular email account.

Det finnes bare to godkjente leverandører av digital post i Norge, og det er Posten med Digipost og danske e-Boks. Over 1.000.000 har allerede valgt sin digitale postkasse, og av de har 9 av 10 valgt Digipost. Men hva skal du velge?

Det finst berre to godkjende leverandørar av digital post i Noreg, og det er Posten med Digipost og danske e-Boks. Over 1.000.000 har allereie valt sin digitale postkasse, og av dei har 9 av 10 valt Digipost. Men kva skal du velje?

There are only two officially approved mailboxes for public digital post in Norway; Posten and e-Boks (Denmark). More than 1.000.000 people have already made their choice, and 9 out of 10 chose Digipost.

Her har vi samlet de testene uavhengige aktører har gjort av de to leverandørene.

Her har vi samla testar som uavhengige aktørar har gjort av dei to leverandørane.

Here are a couple of independent tests of the two digital mailbox suppliers.

- Dinside.no har testet løsningene

- Dinside.no har testa løysingane

- Test by Dinside.no

- Sikkerhetsrådgiver i God Praksis har vurdert sikkerheten

- Sikkerheitsrådgjevar i God Praksis har vurdert sikkerheita

- Security assessment by security advisor from "God Praksis"

Norges sikre digitale postsystem

1 300 000
Brukere i Norge
4 400
Avsendere
4 500
Brukersteder

Norges sikre digitale postsystem

1 300 000
Brukere i Norge
4 400
Avsendere
4 500
Brukersteder

Norway's secure digital mail system

1 300 000
Users in Norway
4 400
Senders
4 500
Merchants