Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Få digital post fra over 3000 avsendere i Norge! Få digital post frå 3000 avsendarar i Noreg! Receieve digital mail from over 3000 senders in Norway!

Offentlige virksomheter Offentlege verksemder Public sector agencies Avsendere i Digipost Avsendarar i Digipost Senders using Digipost

Offentlige virksomheter som sender i Digipost

Offentlege verksemder som sender i Digipost

Public sector agencies that send digital mail to Digipost

Arbeidstilsynet
Asker kommune
Diakonhjemmet Sykehus
Gausdal Kommune
Helseklage Husbanken
Kreftregisteret
Larvik kommune
Lillehammer kommune
Lyngdal Kommune
Nav
Nittedal kommune
Oppland fylkeskommune
Sarpsborg
Sørum kommune
Statens Innkrevingssentral
Vestre Viken Sykehus
Øyer Kommune
Politiet

Offentlige virksomheter som skal sende i Digipost

Offentlege verksemder som skal sende i Digipost

Public sector agencies that will be using Digipost soon

Nedenfor er noen eksempler på offentlige virksomheter som vil begynne å sende post digitalt.
Alle statlige virksomheter er pålagt å ta tjenesten i bruk.

Nedanfor er nokre eksempel på offentlege verksemder som vil byrje å sende post digitalt.
Alle statlege verksemder er pålagde å ta i bruk tenesta.

Below are some examples of public sector agencies that will soon use Digipost's digital mail services.
All public organisations are obligated to use digital mail.

Helse Sør-Øst RHF
Utdanningsdirektoratet
Statens innkrevingssentral
Toll- og avgiftsdirektoratet
Statens Pensjonskasse
Forsvaret
Lånekassen
NRK
Bufetat
UDI
Mattilsynet
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Statens kartverk
Innovasjon Norge
Forbrukerombudet
Statistisk sentralbyrå
Forbrukerrådet
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges idrettshøgskole
Norges Musikkhøgskole
Den Norske Opera & Ballett
Nationaltheatret AS
UNINETT
Norsk Helsenett SF
Enova SF
Den Nationale Scene
Norsk Teknisk Museum
Norsk Pasientskadeerstatning
Statens Vegvesen
Domstolsadministrasjonen
Utlendingsdirektoratet
Åpne Posten og Bring sin chatdialog