Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Digipost Labs Digipost Labs Hjelp Hjelp Help Hjelp Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Vilkår Terms
Du må oppgradere din nettleser for å bruke Digipost. Les mer her.

Digipost – for alt som ikke er
lov å sende på e-post

Med e-post kan man ikke garantere for hvem som er avsender eller mottaker, ettersom det er enkelt å utgi seg for en annen enn den man er. Manglende kryptering i e-postløsninger gjør også dette til en svært usikker kanal.

Alle som bruker Digipost har verifisert identiteten sin gjennom BankID eller Buypass. Du kan derfor være helt trygg på at du kommuniserer med riktig person eller bedrift. Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som du er vant med i nettbanken din, og tilfredsstiller derfor sikkerhetskravene til det offentlige også.

Offentlige og private aktører har ikke lov
til å sende sensitive brev på e-post

Det offentlige legger nå om til digital postgang. For å motta post fra det offentlige digitalt må du ha en sikker digital postkasse. Vanlig e-post kan derfor ikke benyttes da dette ikke er sikkert nok. Digipost er en av to offentlig godkjente leverandører av sikker digital postkasse.

Norges sikre digitale postsystem

1 300 000
Brukere i Norge
4 400
Avsendere
4 500
Brukersteder

Norges sikre digitale postsystem

1 300 000
Brukere i Norge
4 400
Avsendere
4 500
Brukersteder

Norway's secure digital mail system

1 300 000
Users in Norway
4 400
Senders
4 500
Merchants