Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Digipost – for alt som ikke er
lov å sende på e-post

Med e-post kan man ikke garantere for hvem som er avsender eller mottaker, ettersom det er enkelt å utgi seg for en annen enn den man er. Manglende kryptering i e-postløsninger gjør også dette til en svært usikker kanal.

Alle som bruker Digipost har verifisert identiteten sin gjennom BankID eller Buypass. Du kan derfor være helt trygg på at du kommuniserer med riktig person eller bedrift. Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som du er vant med i nettbanken din, og tilfredsstiller derfor sikkerhetskravene til det offentlige også.

Offentlige og private aktører har ikke lov
til å sende sensitive brev på e-post

Det offentlige legger nå om til digital postgang. For å motta post fra det offentlige digitalt må du ha en sikker digital postkasse. Vanlig e-post kan derfor ikke benyttes da dette ikke er sikkert nok. Digipost er en av to offentlig godkjente leverandører av sikker digital postkasse.

Norges sikre digitale postsystem

1 855 000
Brukere i Norge
5 000
Avsendere
4 000
Butikker

Noregs sikre digitale postsystem

1 855 000
Brukarar i Noreg
5 000
Avsendarar
4 000
Butikkar

Norway's secure digital mail system

1 855 000
Users in Norway
5 000
Senders
4 000
Merchants
Åpne Posten og Bring sin chatdialog