Med Digipost er det enkelt å digitalisere fysiske bevis

Spar kostnader og miljø

Digipost er kostnadseffektivt i forhold til å sende fysiske bevis og utvikle egne applikasjoner. Samtidig bidrar virksomheter som sender bevis i Digipost til et bedre miljø ved å redusere antall plastkort i omløp.

Gjør det enkelt for brukerne

Det er praktisk å samle bevis i postkassen hvor man allerede oppbevarer viktig informasjon. Mottakere slipper også å laste ned enda en app.

Nå dine kunder digitalt

Med over 2 millioner brukere når avsendere enkelt en stor andel av sine brukere i Digipost.

Kundecase

Kontakt oss for å få din virksomhet i gang

Har du spørsmål om bevis i Digipost, kontakt oss på: salg@digipost.no

For teknisk beskrivelse, seher.