Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Med Digipost er det enkelt å digitalisere fysiske bevis

Spar kostnader og miljø

Digipost er kostnadseffektivt i forhold til å sende fysiske bevis og utvikle egne applikasjoner. Samtidig bidrar virksomheter som sender bevis i Digipost til et bedre miljø ved å redusere antall plastkort i omløp.

Gjør det enkelt for brukerne

Det er praktisk å samle bevis i postkassen hvor man allerede oppbevarer viktig informasjon. Mottakere slipper også å laste ned enda en app.

Nå dine kunder digitalt

Med over 2 millioner brukere når avsendere enkelt en stor andel av sine brukere i Digipost.

Kundecase

Kontakt oss for å få din virksomhet i gang

Har du spørsmål om bevis i Digipost, kontakt oss på: salg@digipost.no

For teknisk beskrivelse, se her.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog