Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Ha med deg postkassen din overalt

Ha med deg postkassa di overalt

Your mailbox available everywhere

Åpne postkassen din i Digipost og få viktig post digitalt

Opne postkassa di i Digipost og få viktig post digitalt

Activate your Digipost mailbox and receive important mail digitally

Ha med deg postkassen din overalt

Ha med deg postkassa di overalt

Your mailbox available everywhere

Les mer om Digipost Les meir om Digipost Read more about Digipost

Derfor vil du ha fakturaen i Digipost

Why you should use Digipost invoicing

Hvorfor kan jeg ikke bruke
min vanlige e-post?

Kvifor kan eg ikkje bruke
min vanlege e-post?

Why can't I use my regular email?

Del dine idéer og tanker med oss

Del din idé med oss!

Share your idea with us!

Ha tilgang til viktig post
overalt! Last ned appen

Ha tilgong til viktig post
overalt! Last ned appen

Get your important letters to your mobile. Download app.

All post på
ett sted

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt
fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.
Oppbevar den så lenge du ønsker og ha den
tilgjengelig overalt. Tjenesten er gratis


 • Forsikring

 • Lønnsslipp

 • Faktura

 • Helsepapirer

 • Attester

 • Årsoppgave

Trygg oppbevaring av
viktige dokumenter

Last opp det du ikke vil miste til ditt personlige
arkiv. I Digipost lagres alle filer kryptert i Norge
for maksimal sikkerhet.

Med Digipost får du enkel tilgang fra både mobil og nettbrett.
Ta med deg brev, dokumenter og kvitteringer overalt.

Få orden med

e-kvittering

Få elektroniske kvitteringer automatisk i Digipost
når du betaler med kort i butikken, så har du alltid
garantiarkivet ditt i lomma. Over 4000 brukersteder
sender allerede digitale kvitteringer i Digipost.

Se alle brukerstedene.

Unngå lange KID-nummer

ved fakturabetaling

Alle fakturaer du mottar i Digipost,
kan enkelt overføres til nettbanken din
hos DNB, Skandiabanken, KLP Banken og Gjensidige Bank.

All post på
ein stad

I Digipost kan du motta alle typar post digitalt
frå verksemder, personar og offentlege verksemder.
Oppbevar posten så lenge du ønsker og ha den
tilgjengeleg overalt. Tenesta er gratis.


 • Forsikring

 • Lønnsslipp

 • Faktura

 • Helsepapir

 • Attestar

 • Årsoppgåve

Trygg oppbevaring av
viktige dokument

Last opp det du ikkje vil miste til ditt personlege
arkiv. I Digipost vert alle typar filer lagra kryptert
i Noreg. Det gjev maksimal tryggleik.

Med Digipost får du enkel tilgang frå både mobil og nettbrett.
Ta med deg brev, dokument og kvitteringar overalt.

Få orden med

e-kvittering

Få elektroniske kvitteringar automatisk i Digipost
når du betaler med kort i butikken, så har du alltid
garantiarkivet ditt i lomma. Over 4000 brukarstader
sender allereie digitale kvitteringar i Digipost.


Unngå lange KID-nummer

ved fakturabetaling

Alle fakturaer du tek imot i Digipost,
kan enkelt overførast til nettbanken din
hos DNB, Skandiabanken, KLP Banken og Gjensidige Bank.

All mail in
one place

With Digipost you can receieve all kinds of mail
digitally from other people, businesses and the public
sector. Keep your mail as long as you wish and
have it available everywhere. The service is
free of charge.


 • Insurance

 • Payslip

 • Invoice

 • Healthcare

 • Certificate

 • Statement

Secure storage of
important documents

Upload your important documents to your personal
archive. All docouments in Digipost are stored
encrypted for maximum security.

With Digipost you can access your mail from your smartphone or tablet.
Bring your letters, documents or receipts everywhere.

Organise your

receipts

By getting invoices automatically in Digipost when
you pay with your card, you will always have your
guarantees available. Over 4000 shops already make
their receipts available in Digipost.

Avoid entering long KID

numbers when

paying invoices

Any invoices that are sent to your Digipost mailbox
may be easily transferred to your online banking
at DNB, Skandiabanken, KLP Banken and Gjensidige Bank.

Norges sikre digitale postsystem

1 450 000
Brukere i Norge
5 000
Avsendere
4 500
Brukersteder

Noregs sikre digitale postsystem

1 450 000
Brukarar i Noreg
5 000
Avsendarar
4 500
Brukarstader

Norway's secure digital mail system

1 450 000
Users in Norway
5 000
Senders
4 500
Merchants