Registrer meg Registrer meg Register
Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Digipost Labs Digipost Labs Hjelp Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Vilkår Terms
Du må oppgradere din nettleser for å bruke Digipost. Les mer her.

Alt om konkurransen

Fullfør registreringen din i Digipost før 30. november og du er med i trekningen av to billetter til rød-løper-premieren av ''Herfra til Flåklypa'' 15. desember.

Premien inkluderer også reise til og fra Oslo*, og en natt på hotell (15. - 16. desember) for to personer.

Vinneren vil bli kontaktet per telefon, og senere annonsert på Facebook.

*Gjelder kun innenlandsreise

Alt om konkurransen

Fullfør registreringa di i Digipost før 30. november, og du er med i trekninga av to billettar til raud-løpar-premiera på ''Herfra til Flåklypa'' 15. desember.

Premien inkluderar og reisa til og frå Oslo*, og ei natt på hotell (15. - 16. desember) for to personar.

Vinnaren vil bli kontakta per telefon, og seinare annonsert på Facebook.

*Gjeld kun innanlandsreise

About the competition

Complete your registration in Digipost before November 30th and you can win two tickets to the red carpet premiere of ''Herfra til Flåklypa'' December 15th.

The prize includes transport to Oslo* and hotel accommodation (15th - 16th December) for two people.

The winner will be contacted via phone and later published on Facebook.

*Only travel within Norway

Lukk film

Vinn rød-løper-billetter

Vinn rød-løper-billettar

Win red carpet tickets

Registrer deg før 30. november, og du kan vinne 2 billetter, reise og hotell. Les mer
Registrer deg før 30. november, og du kan vinne 2 billettar, reise og hotell. Les meir
Register before November 30th, and you can win 2 tickets, travel and accommodation. Read more
Les mer om Digipost Les meir om Digipost Read more about Digipost

Vinn rød-løper-billetter

Vinn rød-løper-billettar

Win red carpet tickets

Registrer deg før 30. november, og du kan vinne 2 billetter, reise og hotell. Les mer
Registrer deg før 30. november, og du kan vinne 2 billettar, reise og hotell. Les meir
Register before November 30th, and you can win 2 tickets, travel and accommodation. Read more
Les mer om Digipost Les meir om Digipost Read more about Digipost

All post på
ett sted

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt
fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.
Oppbevar den så lenge du ønsker og ha den
tilgjengelig overalt. Tjenesten er gratis


 • Forsikring

 • Lønnsslipp

 • Faktura

 • Helsepapirer

 • Attester

 • Årsoppgave

Trygg oppbevaring av
viktige dokumenter

Last opp det du ikke vil miste til ditt personlige
arkiv. I Digipost lagres alle filer kryptert i Norge
for maksimal sikkerhet.

Med Digipost får du enkel tilgang fra både mobil og nettbrett.
Ta med deg brev, dokumenter og kvitteringer overalt.

Få orden med

e-kvittering

Få elektroniske kvitteringer automatisk i Digipost
når du betaler med kort i butikken, så har du alltid
garantiarkivet ditt i lomma. Over 4000 brukersteder
sender allerede digitale kvitteringer i Digipost.

Se alle brukerstedene.

Betal faktura

med ett klikk

Fakturaen sendes til forfallsregisteret i
nettbanken og betales ved forfall. KLP og
Skandiabanken er først ute
med tjenesten.

All post på
ein stad

I Digipost kan du motta alle typar post digitalt
frå verksemder, personar og offentlege verksemder.
Oppbevar posten så lenge du ønsker og ha den
tilgjengeleg overalt. Tenesta er gratis.


 • Forsikring

 • Lønnsslipp

 • Faktura

 • Helsepapir

 • Attestar

 • Årsoppgåve

Trygg oppbevaring av
viktige dokument

Last opp det du ikkje vil miste til ditt personlege
arkiv. I Digipost vert alle typar filer lagra kryptert
i Noreg. Det gjev maksimal tryggleik.

Med Digipost får du enkel tilgang frå både mobil og nettbrett.
Ta med deg brev, dokument og kvitteringar overalt.

Få orden med

e-kvittering

Få elektroniske kvitteringar automatisk i Digipost
når du betaler med kort i butikken, så har du alltid
garantiarkivet ditt i lomma. Over 4000 brukarstader
sender allereie digitale kvitteringar i Digipost.


Betal faktura

med eitt klikk

Send fakturaen rett til forfallsregisteret
i nettbanken og den blir betalt til rett tid.
KLP og Skandiabanken er først ute med tenesta.

All mail in
one place

With Digipost you can receieve all kinds of mail
digitally from other people, businesses and the public
sector. Keep your mail as long as you wish and
have it available everywhere. The service is
free of charge.


 • Insurance

 • Payslip

 • Invoice

 • Healthcare

 • Certificate

 • Statement

Secure storage of
important documents

Upload your important documents to your personal
archive. All docouments in Digipost are stored
encrypted for maximum security.

With Digipost you can access your mail from your smartphone or tablet.
Bring your letters, documents or receipts everywhere.

Organise your

receipts

By getting invoices automatically in Digipost when
you pay with your card, you will always have your
guarantees available. Over 4000 shops already make
their receipts available in Digipost.

Pay bills with

one click

Your invoice will be sent to your online bank for
payment on it's due date. KLP and Skandiabanken
are the first banks using
this service.

Norges sikre digitale postsystem

520 000
Brukere i Norge
2 100
Avsendere
4 000
Brukersteder

Norges sikre digitale postsystem

520 000
Brukere i Norge
2 100
Avsendere
4 000
Brukersteder

Norway's secure digital mail system

520 000
Users in Norway
2 100
Senders
4 000
Merchants