Registrer deg Registrer deg Register
Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Digipost Labs Digipost Labs Hjelp Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Vilkår Terms
Du må oppgradere din nettleser for å bruke Digipost. Les mer her.

Ha med deg postkassen din overalt

Ha med deg postkassa di overalt

Your mailbox available everywhere

Åpne postkassen din i Digipost og få viktig post digitalt

Opne postkassa di i Digipost og få viktig post digitalt

Activate your Digipost mailbox and receive important mail digitally

Ha med deg postkassen din overalt

Ha med deg postkassa di overalt

Your mailbox available everywhere

Les mer om Digipost Les meir om Digipost Read more about Digipost

Hvorfor velge Digipost
for offentlig post?

Kvifor velje Digipost
for offentleg post?

Why choose Digipost for government mail?

Hvorfor kan jeg ikke bruke
min vanlige e-post?

Kvifor kan eg ikkje bruke
min vanlege e-post?

Why can't I use my regular email?

Del dine idéer og tanker med oss

Del din idé med oss!

Share your idea with us!

Ha tilgang til viktig post
overalt! Last ned appen

Ha tilgong til viktig post
overalt! Last ned appen

Get your important letters to your mobile. Download app.

All post på
ett sted

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt
fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.
Oppbevar den så lenge du ønsker og ha den
tilgjengelig overalt. Tjenesten er gratis


 • Forsikring

 • Lønnsslipp

 • Faktura

 • Helsepapirer

 • Attester

 • Årsoppgave

Trygg oppbevaring av
viktige dokumenter

Last opp det du ikke vil miste til ditt personlige
arkiv. I Digipost lagres alle filer kryptert i Norge
for maksimal sikkerhet.

Med Digipost får du enkel tilgang fra både mobil og nettbrett.
Ta med deg brev, dokumenter og kvitteringer overalt.

Få orden med

e-kvittering

Få elektroniske kvitteringer automatisk i Digipost
når du betaler med kort i butikken, så har du alltid
garantiarkivet ditt i lomma. Over 4000 brukersteder
sender allerede digitale kvitteringer i Digipost.

Se alle brukerstedene.

Betal faktura

med ett klikk

Fakturaen sendes til forfallsregisteret i
nettbanken og betales ved forfall. KLP og
Skandiabanken er først ute
med tjenesten.

All post på
ein stad

I Digipost kan du motta alle typar post digitalt
frå verksemder, personar og offentlege verksemder.
Oppbevar posten så lenge du ønsker og ha den
tilgjengeleg overalt. Tenesta er gratis.


 • Forsikring

 • Lønnsslipp

 • Faktura

 • Helsepapir

 • Attestar

 • Årsoppgåve

Trygg oppbevaring av
viktige dokument

Last opp det du ikkje vil miste til ditt personlege
arkiv. I Digipost vert alle typar filer lagra kryptert
i Noreg. Det gjev maksimal tryggleik.

Med Digipost får du enkel tilgang frå både mobil og nettbrett.
Ta med deg brev, dokument og kvitteringar overalt.

Få orden med

e-kvittering

Få elektroniske kvitteringar automatisk i Digipost
når du betaler med kort i butikken, så har du alltid
garantiarkivet ditt i lomma. Over 4000 brukarstader
sender allereie digitale kvitteringar i Digipost.


Betal faktura

med eitt klikk

Send fakturaen rett til forfallsregisteret
i nettbanken og den blir betalt til rett tid.
KLP og Skandiabanken er først ute med tenesta.

All mail in
one place

With Digipost you can receieve all kinds of mail
digitally from other people, businesses and the public
sector. Keep your mail as long as you wish and
have it available everywhere. The service is
free of charge.


 • Insurance

 • Payslip

 • Invoice

 • Healthcare

 • Certificate

 • Statement

Secure storage of
important documents

Upload your important documents to your personal
archive. All docouments in Digipost are stored
encrypted for maximum security.

With Digipost you can access your mail from your smartphone or tablet.
Bring your letters, documents or receipts everywhere.

Organise your

receipts

By getting invoices automatically in Digipost when
you pay with your card, you will always have your
guarantees available. Over 4000 shops already make
their receipts available in Digipost.

Pay bills with

one click

Your invoice will be sent to your online bank for
payment on it's due date. KLP and Skandiabanken
are the first banks using
this service.

Norges sikre digitale postsystem

1 300 000
Brukere i Norge
4 400
Avsendere
4 500
Brukersteder

Norges sikre digitale postsystem

1 300 000
Brukere i Norge
4 400
Avsendere
4 500
Brukersteder

Norway's secure digital mail system

1 300 000
Users in Norway
4 400
Senders
4 500
Merchants