Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Få posten din digitalt

Få posten din digitalt

Receive your mail digitally

Du får post fra flere og flere private og offentlige avsendere i Digipost.
Digipost er trygt, enkelt og tilgjengelig

Du får post frå fleire og fleire private og offentlege avsendarar i Digipost.
Digipost er trygt, enkelt og tilgjengelig

Activate your Digipost mailbox and receive mail from more and more private and
public senders. It's safe, easy and available

Få posten din digitalt

Få posten din digitalt

Receive your mail digitally

Les mer om Digipost Les meir om Digipost Read more about Digipost

Derfor vil du ha fakturaen i Digipost

Why you should use Digipost invoicing

Hvorfor kan jeg ikke bruke
min vanlige e-post?

Kvifor kan eg ikkje bruke
min vanlege e-post?

Why can't I use my regular email?

Del dine idéer og tanker med oss

Del din idé med oss!

Share your idea with us!

Ha tilgang til viktig post
overalt! Last ned appen

Ha tilgong til viktig post
overalt! Last ned appen

Get your important letters to your mobile. Download app.

All post på
ett sted

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt
fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.
Oppbevar den så lenge du ønsker og ha den
tilgjengelig overalt. Tjenesten er gratis


 • Forsikring

 • Lønnsslipp

 • Faktura

 • Helsepapirer

 • Attester

 • Årsoppgave

Få kontroll på
viktige dokumenter

Last opp og samle viktige dokumenter du har liggende
hjemme. Du kan enkelt ta bilde av vitnemål, pass,
boliginformasjon etc., og lagre det sikkert i Digipost.

Last ned Digipost-appen for enkel tilgang fra mobil og nettbrett.

Få kontroll på

kvitteringene dine

Få kvitteringer fra kjøp i utvalgte butikker rett i Digipost.
Da har du dem lett tilgjengelig for eventuell garanti.
Over 4000 butikker tilbyr deg kvitteringen digitalt.

Betal fakturaer enkelt

Flere og flere banker kobles mot Digipost, slik
at du enkelt kan betale fakturaene dine. Vi samarbeider
med DNB, Skandiabanken,Gjensidige og KLP.

All post på
ein stad

I Digipost kan du motta alle typar post digitalt
frå verksemder, personar og offentlege verksemder.
Oppbevar posten så lenge du ønsker og ha den
tilgjengeleg overalt. Tenesta er gratis.


 • Forsikring

 • Lønnsslipp

 • Faktura

 • Helsepapir

 • Attestar

 • Årsoppgåve

Få kontroll på
viktige dokument

Last opp og samle viktige dokument du har liggande heime.
Du kan enkelt ta bilete av vitnemål, pass, bustadsinformasjon
etc., og lagre det sikkert i Digipost.

Last ned Digipost-appen for enkel tilgang frå mobil og nettbrett.

Få kontroll på

kvitteringane dine

Få kvitteringar frå kjøp i utvalde butikkar rett i Digipost.
Då har du dei lett tilgjengelig for eventuell garanti.
Over 4000 butikkar tilbyr deg kvitteringa digitalt.

Betal fakturaer enkelt

Fleire og fleie bankar er kopla saman med Digipost, slik
at du enkelt kan betale fakturaene dine. Vi samarbeider
med DNB, Skandiabanken, Gjensidige og KLP.

All mail in
one place

With Digipost you can receieve all kinds of mail
digitally from other people, businesses and the public
sector. Keep your mail as long as you wish and
have it available everywhere. The service is
free of charge.


 • Insurance

 • Payslip

 • Invoice

 • Healthcare

 • Certificate

 • Statement

Secure storage of
important documents

Upload your important documents to your personal
archive. Use your camera to take pictures of
school diplomas, passport, bank documents etc.,
and save it securely in Digipost.

Download the app and get easy access to Digipost from your phone or tablet.

Organise your

receipts

By getting invoices automatically in Digipost when
you pay with your card, you will always have your
guarantees available. Over 4000 shops already make
their receipts available in Digipost.

Pay your invoices

More and more online banks are connected to Digipost.
Any invoices that are sent to your Digipost mailbox
may be easily transferred to your online banking
at DNB, Skandiabanken, Gjensidige, and KLP.

Norges sikre digitale postsystem

1 500 000
Brukere i Norge
5 000
Avsendere
4 000
Butikker

Noregs sikre digitale postsystem

1 500 000
Brukarar i Noreg
5 000
Avsendarar
4 000
Butikkar

Norway's secure digital mail system

1 500 000
Users in Norway
5 000
Senders
4 000
Merchants