Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Få posten din digitalt

Få posten din digitalt

Receive your mail digitally

Du får post fra flere og flere private og offentlige avsendere i Digipost.
Digipost er trygt, enkelt og tilgjengelig.

Du får post frå fleire og fleire private og offentlege avsendarar i Digipost.
Digipost er trygt, enkelt og tilgjengeleg.

Activate your Digipost mailbox and receive mail from more and more private and
public senders. It's safe, easy and available.

Få posten din digitalt

Få posten din digitalt

Receive your mail digitally

All post på
ett sted

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt
fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.
Oppbevar den så lenge du ønsker og ha den
tilgjengelig overalt. Tjenesten er gratis

Enklere tilgang til
Digipost med app!

Med Digipost-appen har du alltid med deg kvitteringer,
meldinger og dokumenter som er viktige for deg.

Last ned appen for Android eller iOS.

Få kontroll på
viktige dokumenter

Last opp og samle viktige dokumenter du har liggende
hjemme. Du kan enkelt ta bilde av vitnemål, pass,
boliginformasjon osv., og lagre det sikkert i Digipost.

Betal fakturaer enkelt

Flere og flere banker kobles mot Digipost, slik
at du enkelt kan betale fakturaene dine. Vi samarbeider
med DNB, Sbanken, KLP, Gjensidige Bank,
og flere andre banker.

All post på
ein stad

I Digipost kan du få tilsendt alle typar post digitalt
frå verksemder, personar og offentlege verksemder.
Oppbevar posten så lenge du ønsker og ha den
tilgjengeleg overalt. Tenesta er gratis.

Enklare tilgang til
Digipost med app!

Med Digipost-appen har du alltid med deg kvitteringar,
meldingar og dokument som er viktige for deg.

Last ned appen for Android eller iOS.

Få kontroll på
viktige dokument

Last opp og samle viktige dokument du har liggande heime.
Du kan enkelt ta bilete av vitnemål, pass, bustadsinformasjon
osv., og lagre det sikkert i Digipost.

Betal fakturaer enkelt

Fleire og fleire bankar er kopla saman med Digipost, slik
at du enkelt kan betale fakturaene dine. Vi samarbeider
med DNB, Sbanken, KLP, Gjensidige Bank,
og fleire andre bankar.

All mail in
one place

With Digipost you can receive all kinds of mail
digitally from other people, businesses and the public
sector. Keep your mail as long as you wish and
have it available everywhere. The service is
free of charge.

Easier access to
Digipost with the app!

With the Digipost-app you always have receipts,
messages and important documents close to you.

Download the app for Android or iOS.

Secure storage of
important documents

Upload your important documents to your personal
archive. Use your camera to take pictures of
school diplomas, passport, bank documents etc.,
and save it securely in Digipost.

Pay your invoices

More and more online banks are connected to Digipost.
Any invoices that are sent to your Digipost mailbox
may be easily transferred to your online banking
at DNB, Sbanken, KLP, Gjensidige Bank,
and others.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog