Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Vil du bli Digipostpartner? Kontakt oss!

Tilby Digipost til kundene

Ved å tilby Digipost som kanal vil din bedrift øke
tjenestetilbudet til kundene. Vi hjelper dere
med å tilrettelegge slik at dine kunder kan
ta i bruk Digipost. Kontakt oss for å bli partner.

Høy sikkerhet

Digipost håndterer brev som krever høyeste sikkerhet, som helse­dokumenter, PIN-koder og lignende.

Effektiv kundedialog

Digipost kombinerer åpningsgraden og oppmerksomheten fra postkassen med mulighetene i en digital kanal.

Kostnadsreduksjon

På brev som sendes digitalt kan deres kunder spare inntil 80% av kostnadene de har ved fysisk post.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog