Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Prisliste Digipost 2022

Prisene gjelder per mottaker

Gå til nye priser for 2023

Digital post

Størrelse på forsendelse*
0-0,1 MB 1,60
0,1-0,5 MB 1,90
0,5-1 MB 2,80
1-5 MB 5,20
5-10 MB 9,20
10-20 MB 18,00
20-50 MB 30,00
Tilleggstjenester
To-faktor autentisering (per brev) 1,25
Send til nettbank (per faktura lagt til forfall i nettbank) 1,00
SMS-varsling (per brev) 0,40
E-postvarsling Gratis
Tillegg per vedlegg 0,50
Åpningskvittering 2,50
Meldingstyper**
Lønnsslipp 0,50
Inkasso 2,00

Digital signatur

Månedsavgift 0,00
Utsending av dokument til signering 3,00
Signering av dokument 12,00
Total pris (per digitale signatur) 15,00
Arkivering og langtidslagring (per signerte dokument) 4,00
SMS-varsling 0,40

Etablering og support

Etablering av konto 0,00
Etablering API (engangsavgift)*** 7 740,00
Support (per påbegynte time) 1 440,00
Integrasjon API (per påbegynte time) 1 440,00

* Basert på sum av filstørrelser i forsendelsen på tvers av hoveddokument og eventuelle vedlegg.

** Priser for meldingstyper forutsetter at dokument er definert som korrekt meldingstype i forsendelse til Digipost.

*** For direkte tilkobling til Digipost. Ved tilkobling gjennom partnere bortfaller engangsavgiften.

Papirpost

C5
Norge inkl. 1 ark 9,95
Tillegg for ekstra ark 0,64
Utland inkl. 1 ark 15,30
Tillegg for ekstra ark 1,10
C4
Norge inkl. 1 ark 27,90
Tillegg for ekstra ark 1,22
Utland inkl. 1 ark 32,30
Tillegg for ekstra ark 1,77
Tillegg
Fargeprint, tillegg per ark 0,60

Dobbeltsidig print, inkludert konvolutt og porto.

For C4 faktureres minimum 20 brev per dag.

Prisene gjelder kun for direkte integrasjon. Fra web gjelder egne priser:

Print fra web

Prisen inkluderer utskrift, porto, konvoluttering og levering.

Produkt
Norge
7 ark med dobbeltsidig utskrift
17,30
Utland
7 ark med dobbeltsidig utskrift
24,80

For andre printtjenester ta kontakt for mer informasjon og pris.

Alle priser er eksklusive mva. Gjelder fra 01.01.2022

Åpne Posten og Bring sin chatdialog