Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Vi hjelper deg med GDPR

Samtykke

Mange bedrifter må innhente nye samtykker for å formidle kommersielle budskap til kunder. I Digipost har bedrifter gyldige samtykker, og med GDPR åpner muligheten seg for å kombinere administrative sendinger med kommersielle budskap. Allerede bruker over 1 700 000 nordmenn Digipost, hvilket utgjør ca. 50% av bedrifters kunder.

Sikkerhet og personvern

Digipost er en kryptert meldingstjeneste hvor brukerne eier sitt eget innhold. Sending gjøres direkte mellom avsender og mottaker, og Digipost leser ikke innholdet i meldinger. Brukerne autentiseres via BankID, slik at de sikkert kan identifiseres. Personvern og sikkerhet er innebygd i utviklingen av Digipost.

Innsyn og dataportabilitet

Med GDPR får enkeltpersoner rett til innsyn i hvilke personopplysninger virksomheter oppbevarer. Kunder kan og ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen. Dette kalles dataportabilitet. Innsyn og dataportabilitet håndteres enkelt i Digipost, slik at bedrifter slipper å utvikle egne innsynsløsninger.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog