Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Send faktura og inkasso i Digipost

Faktura

Alle virksomheter kan sende fakturaer i Digipost. Ny faktura varsles om på e-post, og med push-varsel om mottaker har aktivert dette.
Et ekstra sms-varsel kan også bestilles. For mottaker er det enkelt å betale kravet direkte i postkassen, og man har god oversikt over alle fakturaer i Digipost.

Inkasso

Å sende inkassokrav i Digipost er i tråd med inkassoloven, og gir virksomheter en betydelig kostnadsfordel. Mottaker får e-postvarsel ved mottak av kravet og en SMS-påminnelse dersom dokumentet ikke er åpnet dagen før forfall. Mottakere som har satt opp integrasjon med sin nettbank i Digipost kan betale krav direkte i postkassen. Avsender kan også sende kunden til sin egen betalingsløsning eller side for opprettelse av nedbetalingsplan.

Kundecase

Hva koster det?

Se prisliste her.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog