Møt GDPR-krav: Send lønnsslipper i Digipost

Lønnsslipper inneholder sensitiv informasjon

Lønnsslipper inneholder personopplysninger som fødselsnummer og sensitiv informasjon som fagforeningsmedlemskap. GDPR stiller strengere krav til sikker behandling av personopplysninger og gir enkeltpersoner sterkere rettigheter. Ved å sende lønnsslipper i Digipost kan virksomheter være trygge på at de kommuniserer i tråd med GDPR.

Digipost oppfyller høyeste krav til sikkerhet

Digipost er en kryptert meldingstjeneste hvor lønnsslipper sendes direkte mellom identifiserte avsendere og mottakere. Kryptert lagring og sending hindrer uvedkommende å få tilgang til lønnsslipper i Digipost. Digipost leser ikke innholdet i lønnsslipper og selger aldri opplysninger til tredjeparter. Kombinasjonen av disse sikkerhetstiltakene gjør at Digipost har et høyere sikkerhetsnivå enn e-post.

Digipost gir arbeidstakere eierskap til egne data

GDPR styrker enkeltpersoners rett til innsyn i personlige data som virksomheter oppbevarer. Virksomheter som sender lønnsslipper i Digipost gir arbeidstakere eierskap og tilgang til personlige data, selv etter et jobbskifte. Sending av lønnsslipper i Digipost reduserer derfor potensialet for innsynsbegjæringer fra arbeidstakere.

Kundecase

Hva koster det?

Pris per lønnsslipp er kr 0,50,-

For kr 0,50 per ansatt i måneden GDPR-sikrer du virksomhetens lønnsslipper.

Kontakt oss for å få din virksomhet i gang

Har du spørsmål om lønnsslipper i Digipost, kontakt oss på: salg@digipost.no