Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Møt GDPR-krav: Send lønnsslipper i Digipost

Lønnsslipper inneholder sensitiv informasjon

Lønnsslipper inneholder personopplysninger som fødselsnummer og sensitiv informasjon som fagforeningsmedlemskap. GDPR stiller strengere krav til sikker behandling av personopplysninger og gir enkeltpersoner sterkere rettigheter. Ved å sende lønnsslipper i Digipost kan virksomheter være trygge på at de kommuniserer i tråd med GDPR.

Digipost oppfyller høyeste krav til sikkerhet

Digipost er en kryptert meldingstjeneste hvor lønnsslipper sendes direkte mellom identifiserte avsendere og mottakere. Kryptert lagring og sending hindrer uvedkommende å få tilgang til lønnsslipper i Digipost. Digipost leser ikke innholdet i lønnsslipper og selger aldri opplysninger til tredjeparter. Kombinasjonen av disse sikkerhetstiltakene gjør at Digipost har et høyere sikkerhetsnivå enn e-post.

Digipost gir arbeidstakere eierskap til egne data

GDPR styrker enkeltpersoners rett til innsyn i personlige data som virksomheter oppbevarer. Virksomheter som sender lønnsslipper i Digipost gir arbeidstakere eierskap og tilgang til personlige data, selv etter et jobbskifte. Sending av lønnsslipper i Digipost reduserer derfor potensialet for innsynsbegjæringer fra arbeidstakere.

Kundecase

Hva koster det?

Pris per lønnsslipp er kr 0,50,-

For kr 0,50 per ansatt i måneden GDPR-sikrer du virksomhetens lønnsslipper.

Kontakt oss for å få din virksomhet i gang

Har du spørsmål om lønnsslipper i Digipost, kontakt oss på: salg@digipost.no

Åpne Posten og Bring sin chatdialog