Digitalisering av returnerte spørreskjema

Digitalisering av svarsendinger

Mange virksomheter sender ut spørreundersøkelser eller andre dokumenter de ønsker svar på, og digitalisering av returnerte svar er ofte en manuell og tidkrevende prosess. Digipost og Andvord Grafisk har utviklet en tjeneste som digitaliserer svarsendinger.

Motta alle svar i digitalt format

Mottakere som har digital postkasse får spørreskjemaer digitalt, og resten får dokumentene tilsendt som fysisk post. Uavhengig av om spørreundersøkelsen blir sendt fysisk eller digitalt kan virksomheten få alle svar tilbake i digitalt format (XML). Alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven.  

Hvordan gjøres det i praksis?

Andvord Grafisk utarbeider en mal for tolkning av svar på fysiske utsendelser. Avsender gjør utsendelsen med Digipost som distribuerer den videre som fysisk og digital post. I de fysiske forsendelsene ligger det en returkonvolutt som sendes tilbake til Andvord. Svarene skannes av Andvord og returneres til virksomheten gjennom Digipost.

Kundecase

Kontakt oss for å få din virksomhet i gang

Har du spørsmål, kontakt oss på: salg@digipost.no