Kundeservice

Henvendelser som gjelder feil i adresser, løses kun på telefon.

Chatboten vår hjelper deg døgnet rundt!

Start chat

Tlf. 04045

E-post:kundeservice@digipost.no

E-post:kundeservice@digipost.no

E-mail:kundeservice@digipost.no

Fra utlandet: +47 22 03 00 45
Mandag–fredag 8–17

Frå utlandet: +47 22 03 00 45
Måndag–fredag 8–17

From abroad: +47 22 03 00 45
Monday–Friday 8–17

Pressekontakter

Se vår oversikt over pressekontakter.

Interessert i å komme i gang med Digipost?Interessert i å kome i gang med Digipost?Interested in getting started with Digipost?

Du kan opprette en virksomhetskonto her,
eller sende oss en e-post
salg@digipost.no.

Du kan opprette ein konto for verksemda di her,
eller sende ein e-post
til salg@digipost.no.

You can create a company account here,
or send an e-mail
to salg@digipost.no.

Søket ga dessverre ingen treff.

Søket ga dessverre ingen treff.

The search did not return any results

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 22 03 00 00

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 22 03 00 00

Try another query, or contact Customer Service
E-mail: kundeservice@digipost.no
Telephone: 22 03 00 00