Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Blacklisting av Digipost-adresser

Hvis det er gjort en feilsending til en Digipost-adresse har Digipost muligheten til å blackliste en Digipost-adresse slik at den ikke kan motta digital post fra noen eller alle avsendere. Formålet med dette er stoppe nye feilsendinger basert på en feilidentifisering som eventuelt eksisterer. Dette er bare relevant når avsender benytter navn og adresse som identifiseringsmekanisme (ikke relevent når fødselsnummer benyttes).

Dersom en avsender sender inn en Digipost-adresse eller et personalias (identify user, mottakersplitt, sending) og får UIDENTIFISERT (eller UNIDENTIFIED) i respons -- så skal avsenderen nullstille både Digipost-adresse og personalias i sin database (for å tvinge nytt oppslag med fysisk navn og adresse neste gang).

Åpne Posten og Bring sin chatdialog