Gå til innhold Go to content
Bokmål Nynorsk English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Bruk av C4 og C5 konvolutter i fysisk post

Når et dokument er mottatt i Digipost APIet fra en avsender, sendes som fysisk post og overstiger 14 sider / 7 ark benyttes C4 konvolutt. Digipost legger til et ark med adresseinformasjon i det fysiske brevet (som vises i konvoluttvinduet) men dette ekstra arket telles ikke i valg av konvolutt eller pris.

Det er en oppstartskostnad tilknyttet C4 konvoluttering fordi det er en noe mer manuell prosess. Når det sendes fysiske brev i C4 konvolutt blir det fakturert minimum 10 fysiske (C4) brev.

Priseksempel C4 mindre enn 10 brev: Avsender sender via API et dokument på 20 sider (i PDF) som blir sendt som fysisk post. Dette regnes som 10 fysiske ark og derfor blir sendt i C4 konvolutt. Pris på dette fysiske brevet blir NOK 30,90 (første ark) pluss 9 * NOK 1,29 (tillegg for ekstra ark) = NOK 42,51. Hvis dette er det eneste C4 fysiske brevet som sendes fra én avsender ila. én dag, vil minimum 10 (C4) brev bli fakturert. Totalpris blir da NOK 42,51 pluss 9 * 30,90 (C4 minumumpris) = NOK 321,01.

Bruk av C4 konvolutter er i utgangspunktet slått av for avsendere. Det kan slåes på ved behov pr. avsender.