Gå til innhold Go to content
Bokmål Nynorsk English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Feilsendinger

Digipost er avhengig av at avsender adresserer digital post til riktig mottaker. Dette gjøres enten ved bruk av mottakers fødselsnummer eller navn og adresse. Hvis avsender har sendt digital post til feil mottaker er det viktig at Digipost kontaktes umiddelbart. Feilsendinger varsles til Digipost Support så raskt som mulig.

Ved feilsending må følgende informasjon oppgis:

Større avsendere har tilgang til et 24/7 kontaktpunkt for kritiske hendelser. Dette oppgis ved inngåelse av avtale, og kan benyttes ved alvorlige feilsendinger.