Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Feilsendinger

Digipost systemet er avhengig av at avsender adresserer digital post til den rette mottaker. Dette gjøres ved bruk av enten mottaker's fødselsnummer eller navn og adresse. Hvis avsender har sendt digital post til feil avsender er det viktig at Digipost kontaktes umiddelbart. Kontaktpunktet til Digipost er avhengig av størrelsen på feilsendingen.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog