Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Brannmuråpninger / IP adresser

I noen miljøer hos avsendere vil det være nødvendig å åpne for IP adressene som Digipost benytter. Følgende er en oversikt over IP adressene som benyttes av Digipost.

Innkommende trafikk

Utgående trafikk, bortsett fra epost

Utgående epost

Åpne Posten og Bring sin chatdialog