Gå til innhold Go to content
Bokmål Nynorsk English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Digipost API på Norsk Helsenett

Alle kall til API-et til Digipost fra løsninger som ikke har tilgang til internett benytte følgende base URL. Denne URL-en er tilgjengelig på Norsk Helsenett.

https://api.nhn.digipost.no

Alle endepunkter, requests, og responser er lik som om man aksesserer API-et til Digipost fra internett. Sertifikater håndteres også på lik måte.