Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Digipost API på Norsk Helsenett

Alle kall til API-et til Digipost fra løsninger som ikke har tilgang til internett benytte følgende base URL. Denne URL-en er tilgjengelig på Norsk Helsenett.

https://api.nhn.digipost.no

Alle endepunkter, requests, og responser er lik som om man aksesserer API-et til Digipost fra internett. Sertifikater håndteres også på lik måte.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog