Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Tekniske spørsmål

Har du tekniske spørsmål? Lurer du på noe om din integrasjon? Ta kontakt på:

support@digipost.no

Produkter og vilkår

Kontakt oss om spørsmål angående prising, vilkår og lignende på:

salg@digipost.no

Spørsmål og svar

Her finner du vanlige spørsmål og svar om å bruke Digipost sine API-er:

Spørsmål og svar for utviklere

Åpne Posten og Bring sin chatdialog