Onboarding av avsendere via integrerte systemer

Alle parter har en klar interesse at virksomheten som skal benytte Digipost via et integrert system kommer i gang på en enkel og rask måte. Samtidig stilles det krav til at bruk av Digipost tjenester gjøres sikkert og ansvarlig. Nedenfor beskriver prosessen som skal følges når en ny virksomhet ønsker å ta i bruk Digipost tjenester i et allerede integrert system. Nedenfor forutsetter at integrasjonen med Digipost er gjennomført og verifisert, og at Digipost tjenestene er tilgjengelig for bruk hos den integrerte løsningen.

Virksomheten referer til parten som ønsker å benytte Digipost via en integrert løsning.

1. Kunden ønsker å ta i bruk Digipost tjenester

Virksomheten kan i teorien kommunisere ønsket bruk av Digipost funksjonalitet i integrert løsning via diverse kanaler. Siden det primære kundeforholdet eksisterer mellom virksomheten og selskapet som tilby som tilbyr den integrerte løsningen (f.eks. HR system, sak & arkiv system, ERP system, osv.) er det naturlig at alle henvendelser uavhengig innkommende kanal blir videresendt til systemleverandøren som deretter involverer Digipost ved behov.

2. Kunden signerer “Avtale om bruk av Digipost”

Virksomheten må underskrive en brukeravtale med Digipost for å benytte Digipost tjenester. Når virksomheten har bestemt seg for å ta i bruk Digipost-tjenester i integrert løsning må systemleverandør hente inn Digipost brukeravtale og oversende signert versjon til salg@digipost.no.

3. Omfang av bruk og lanseringsplaner gjennomgås

Ved opprettelse av brukeravtale skal systemleverandør og Digipost vurdere behov for lanseringsplaner for den aktuelle virksomheten. Introduksjon av noen nye virksomheter vil kreve noe planlegging, andre kunder kan bare rulles på direkte (mtp. dette steget). Dette steget må vurderes “case-by-case” av alle parter involvert.

Tiltak rundt Digipost bruker-rekruttering som involverer Kunden er noe som bør også vurderes i dette steget.

4. Nødvendig konfigurasjon/oppsett gjennomføres

Basert på innhold i innhentet brukeravtale fra virksomheten vil systemleverandør og Digipost gjennomføre nødvendig konfigurasjon/oppsett.

Selv om dette i utgangspunktet er en manuell prosess er det forventet at dette steget ikke skal ta lenger enn 1-2 dager.

5. Verifisering av oppsett

Konfigurasjon skal verifiseres av både systemleverandør og Digipost før virksomheten tar i bruk Digipost tjenesten i full skala. Dette kan gjøres via en av følgende måter:

Hvordan denne verifiseringen organiseres skal diskuteres “case-by-case” mellom systemleverandør og Digipost, men det er et absolutt krav at Digipost skal involveres i dette steget før virksomheten tar Digipost tjenester i bruk.

Dette steget er ikke forventet å ta lenger enn 1-2 dager.

6. Tjeneste lanseres

Når Digipost tjenesten i integrert løsning er verifisert av både systemleverandør og Digipost kan virksomheten benytte Digipost tjenester i stor skala til alle sine kunder.