Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Open Source-prosjekter som hjelper deg igang.

For å integrere ditt system med Digipost kan det være fint å ha eksempelkode å se på. Disse prosjektene hjelper deg å komme igang. Se våre prosjekter på GitHub.

Digipost API klientbibliotek for Java

Hvis du skal bruke Digipost APIet for enkeltutsendelser og bruker Java, er dette biblioteket for deg. Les mer her.

Digipost API klientbibliotekt for .NET

Hvis du skal bruke Digipost APIet for enkeltutsendelser og bruker .NET, er dette biblioteket for deg. Se prosjektet på GitHub.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog