Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

1. Krav og føringer til pdf-er

For å sikre en trygg og god brukeropplevelse stiller vi noen krav til pdf-dokumentene som skal leveres via Digipost.

Krav og føringer Kommentar
pdf-dokumentene må følge regler for PDF/A. Dette innebærer at ingen skript eller embeddede media tillates og at kun standardfonter kan brukes, osv. For øyeblikket er dette kun en føring og ikke et krav, men vi regner med å gjøre det til et krav etter hvert.

2. Filstørrelse

Sending av pdf-brev i Digipost prises etter størrelsen på pdf-filen – jo mindre filen er, jo rimeligere blir den å sende. I tillegg lastes mindre filer raskere ned til mottakerens nettleser og gir således en bedre brukeropplevelse.

Størrelsen på pdf-en påvirkes i stor grad av bruken av grafikk (logo, bilder, etc.). Noen tips for å holde filstørrelsen nede er:

Er det imidlertid viktig for budskapet at bildene er store og av høy kvalitet, kan du selvsagt inkludere slike – men da må du også være forberedt på at kostnaden for å sende blir litt høyere.

3. Brukeropplevelse

4. Universell utforming

Pdf-dokumentet må være i tråd med kravene om universell utforming, slik at det er mulig å lese for alle brukere.

Hos UU-tilsynet kan du lese om hvordan du oppretter pdf-dokumenter som er i tråd med kravene. Her finner du også lenker til verktøy du kan bruke for å kontrollere om pdf-dokumentet er universelt utformet.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog