Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Medietyper

Media types

Interaksjon med Digipost api-et gjøres ved hjelp av xml-meldinger på et bestemt format som har medietype application/vnd.digipost-v5+xml. Denne medietypen indikerer at dette er et applikasjonsspesifikt xml-format. For å opprette en ny forsendelse må du angi riktig medietype ved å inkludere http-headeren «Content-Type: application/vnd.digipost-v5+xml». Du må også angi at du kan håndtere dette formatet i responsen ved å bruke http-headeren «Accept: application/vnd.digipost-v5+xml».

Message exchange with the Digipost api is done with xml messages in a defined format with media type application/vnd.digipost-v5+xml. This media type indicates that the message is an application-specific xml format. To send digital mail you must set the correct media type by including the http header «Content-Type: application/vnd.digipost-v5+xml». You must also specify that you can handle this format in the response by using the http header «Accept: application/vnd.digipost-v5+xml».

application/vnd.digipost-v5+xml

Skjema for xml-meldinger

Schemas for xml-messages

xml-meldingene som sendes mellom klientene og api-et er beskrevet av følgende skjemadefinisjon:

xml messages that are exchanged between client and api are defined by the following schemas:

Digipost API XSD Versjon 5

Digipost API XSD Version 5

Digipost API XSD Versjon 4 (slettet)

Digipost API XSD Version 4 (deleted)

Digipost API XSD Versjon 3 (slettet)

Digipost API XSD Version 3 (deleted)

Digipost API XSD Versjon 1 (avviklet)

Digipost API XSD Version 1 (deprecated)