Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Add content

Add content benyttes til å laste opp innholdet på selve dokumentet. Sett HTTP-Headeren Content-type korrekt: om du laster opp en pdf-fil skal den være satt til application/pdf.

Add content is used to send the actual content of the document. Make sure to set the http header Content-type correct: if you are sending a PDF document, Content-type should be application/pdf.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/messages/{message_id}/attachment/{attachment_id}/content

Verb

http post

Request

Content-Type: application/octet-stream

<PDF i binær form>
Content-Type: application/octet-stream

<PDF in binary format>

Reponse

200
Content-Type: application/vnd.digipost-v5+xml minMeldingsId
 DIGIPOST
 COMPLETE
 
  ab191db7-2f6c-467f-89d2-f6c6a3617bbd
  Dokumentets emne
  pdf
  PASSWORD
  NORMAL
  false
  /w16Ah94BPe3VRsr5w7rgF8aTa2EUtVkK0f2+LLoE+k=
 
 
 

Kommentarer

Additional comments