Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Create message

For å sende en forsendelse med ett dokument i Digipost oppretter man først en forsendelsesressurs (message). Deretter legger man til dokumentet ved bruk av add content endepunktet. Flyten avsluttes ved å faktisk sende forsendelsen.

To send digital mail with one document you first need to create a message resource. Then you add a document to the message resource you have just created by using the add content endpoint. You then complete the flow by actually sending the digital mail.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/messages

Verb

http post

Request minMeldingsId
 
  ola.nordmann#1234
 
 
  ab191db7-2f6c-467f-89d2-f6c6a3617bbd
  Dokumentets emne
  pdf
 

Reponse

201
Location: https://api.digipost.no/messages/1001
Content-Type: application/vnd.digipost-v5+xml minMeldingsId
 DIGIPOST
 NOT_COMPLETE
 
  ab191db7-2f6c-467f-89d2-f6c6a3617bbd
  Dokumentets emne
  pdf
  PASSWORD
  NORMAL
  false
  
 
 
 

Kommentarer

Additional comments