Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Identify recipient

Identify recipient benyttes typisk når man har behov for å sjekke om én spesifikk person er en Digipost bruker. Dette kan være nyttig både i forkant av en utsendelse og i en prosess hvor egen kundedatabase oppdateres med Digipost-adresser. Man kan identifisere en mottaker ved hjelp av fødselsnummer, Digipost-adresse eller navn og gateadresse.

Identify recipient should be used if you need to just check if one specific person is a Digipost user. This can be useful both prior to sending digital mail and as part of a process where (for example) a customer database is being updated with Digipost-addresses. You can identify a person by personal identification number (fødselsnummer), Digipost-address or name and street address.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/identification

Verb

http post

Request


    01013300001

Reponse


    DIGIPOST

Kommentarer

Additional comments