Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Sende brev i Digipost med mulighet for fysisk print

Sending physical mail through Digipost

Hvis mottaker ikke er Digipost-bruker, kan man velge å sende brevet til fysisk print i stedet. Dette gjøres på følgende måte.

If the recipient is not a Digipost user yet, you can choose to send your letter as physical mail. The following shows how this is done.

Opprett melding med printinformasjon

Create message with physical mail information (print details)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

 minMeldingsId
 
  
   Hans Testson
   Feil gate 16
   0573
   Oslo
  
  
   
    Hans Testson
    
     Testgate 1
     1002
     Oslo
    
   
   
    Min bedrift
    
     Storgata 3
     0102
     Oslo
    
   
   B
  
 
 
  7f7ba734-429a-4cc7-9870-18a72e5b6f1f
  Dokumentets emne
  pdf
 
 
  99a18d85-b910-4060-9239-b0c883e6344c
  Emne, vedlegg 1
  pdf
 

Hvis mottaker ikke kan identifiseres, enten fordi navn eller adresse er feil eller at personen ikke er Digipost-bruker, vil meldingen bli sendt til print, og adressene i print-details vil bli benyttet.

If the Digipost solution is not able to identify the recipient based on the information received, the letter will be printed and sent as physical mail. The information in print-details will be used to address physical mail.

Responsen vil indikere at meldingen vil bli sendt til print

The response will indicate that the letter will be sent as physical mail

201
Location: https://api.digipost.no/messages/2001
Content-Type: application/vnd.digipost-v5+xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

 minMeldingsId
 PRINT
 NOT_COMPLETE
 
  7f7ba734-429a-4cc7-9870-18a72e5b6f1f
  N/A
  pdf
  false
  <link rel="http://api.digipost.no/relations/add_content" uri="http://api.digipost.no/messages/2001/attachment/1004/content" media-type="application/vnd.digipost-v5+xml"/>
 
 
  99a18d85-b910-4060-9239-b0c883e6344c
  N/A
  pdf
  false
  <link rel="http://api.digipost.no/relations/add_content" uri="http://api.digipost.no/messages/2001/attachment/1005/content" media-type="application/vnd.digipost-v5+xml"/>
 
 <link rel="http://api.digipost.no/relations/self" uri="http://api.digipost.no/messages/2001" media-type="application/vnd.digipost-v5+xml"/>
 <link rel="http://api.digipost.no/relations/send" uri="http://api.digipost.no/messages/2001/send" media-type="application/vnd.digipost-v5+xml"/>

Alle dokumenter i kvitteringen vil få subject N/A ettersom dette ikke er relevant for forsendelser til print.

Subject for all documents will be set to N/A since subject is only relevant when the document is delivered digitally.

På samme måte som for vanlig forsendelser gjennom Digipost laster du nå opp pdfene til lenkene med rel «https://api.digipost.no/relations/add_content». Til slutt gjør du et POST-kall til linken med rel «https://api.digipost.no/relations/send». Responsen får da status DELIVERED_TO_PRINT.

The completion of the flow is the same as when the letter is distributed digitally. The actual content of the files is sent by using the links with rel «https://api.digipost.no/relations/add_content». You then finish the flow by actually sending the mail by sending a POST request to the link with rel «https://api.digipost.no/relations/send». The response will then indicate that the status has changed to DELIVERED_TO_PRINT.

Print kan også kombineres med sending på Digipost-adresse og fødselsnummer

Print details can also be combined with personal identification number or Digipost address

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

  ...
  
    hans.testson#1234
    
      ...
    
  
  ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

  ...
  
    12345678909
    
      ...
    
  
  ...

Tilleggsfelter for sending på navn og adresse

Additional elements when identifying with name and address

Når man sender på navn og adresse, kan man øke sannsynligheten for å få finne mottakeren i Digipost ved å sende med fødselsdato og enten epostadresse eller telefonnummer eller begge.

When using name and address as identifying mechanism, you can increase the chance of getting the intended recipient identified in Digipost by including date of birth with either email address or telephone number (or both).


  Hans Testson
  Storgata 3
  0101
  Oslo
  1985-11-18
  hans.testson@example.com
  12345678