Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Send

Send benyttes til å faktisk sende forsendelsen når dokumentene er opplastet. Send endepunktet kan bare benyttes hvis status på forsenselsen er COMPLETE.

Send is used to actually send digital mail to the identified recipient/Digipost user. The Send endpoint can only be used if the message has status COMPLETE.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/messages/{message_id}/send

Verb

http post

Request

https://api.digipost.no/messages/{message_id}/send

Reponse

200
Content-Type: application/vnd.digipost-v5+xml minMeldingsId
 DIGIPOST
 DELIVERED
 2014-02-26T10:48:32.983+01:00
 
  ab191db7-2f6c-467f-89d2-f6c6a3617bbd
  Dokumentets emne
  pdf
  PASSWORD
  NORMAL
  false
  /w16Ah94BPe3VRsr5w7rgF8aTa2EUtVkK0f2+LLoE+k=
 
 

Kommentarer

Additional comments