Bokmål English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Medietyper

Media types

Interaksjon med Digipost api-et gjøres ved hjelp av xml-meldinger på et bestemt format som har medietype application/vnd.digipost-v6+xml. Denne medietypen indikerer at dette er et applikasjonsspesifikt xml-format. For å opprette en ny forsendelse må du angi riktig medietype ved å inkludere http-headeren «Content-Type: application/vnd.digipost-v6+xml». Du må også angi at du kan håndtere dette formatet i responsen ved å bruke http-headeren «Accept: application/vnd.digipost-v6+xml».

Message exchange with the Digipost api is done with xml messages in a defined format with media type application/vnd.digipost-v6+xml. This media type indicates that the message is an application-specific xml format. To send digital mail you must set the correct media type by including the http header «Content-Type: application/vnd.digipost-v6+xml». You must also specify that you can handle this format in the response by using the http header «Accept: application/vnd.digipost-v6+xml».

application/vnd.digipost-v6+xml

Skjema for xml-meldinger

Schemas for xml-messages

xml-meldingene som sendes mellom klientene og api-et er beskrevet av følgende skjemadefinisjon:

xml messages that are exchanged between client and api are defined by the following schemas:

Digipost API XSD Versjon 6

Digipost API XSD Version 6

Digipost API XSD Versjon 5

Digipost API XSD Version 5

Digipost API XSD Versjon 4

Digipost API XSD Version 4

Digipost API XSD Versjon 3

Digipost API XSD Version 3

Digipost API XSD Versjon 1

Digipost API XSD Version 1

Åpne Posten og Bring sin chatdialog