Bokmål English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Endringer i Digipost API v7

Versjon 7 av Digipost APIet introduserer muligheten til å hente ned dokumenter fra en virksomhets digitale postkasse. Funksjonaliteten tilbys via tre endepunkter:

  • Hent innboks som leverer en liste med dokumenter som ligger i virksomhetens innboks. Dette endepunktet leverer bare metadata tilknyttet dokumentene, ikke de faktiske dokumentene (innholdet).
  • Hent dokument som gjør det mulig å laste ned det faktiske dokumentinnholdet.
  • Slett dokument som gjør det mulig å slette dokumentet fra virksomhetens innboks.
  • Datatyper som gjør det mulig å berike dokumenter med data som resulterer i ekstra funksjonalitet i Digipost-kassen til mottakeren.

Changes in Digipost API v7

Version 7 of the Digipost API provides the possibility to interact with an organisation's inbox. The following endpoints are available:

  • Get inbox which returns a list of all documents that are in the organisation's inbox. This endpoint returns only document metadata, not the actual documents (content).
  • Get document which returns the actual document content.
  • Delete document which deletes a document from an organisation's inbox.
  • Data types which make it possible to add data to documents which result in added functionality in the recipients Digipost mailbox.
Åpne Posten og Bring sin chatdialog