Endringer i Digipost API v7

Versjon 7 av Digipost APIet introduserer muligheten til å hente ned dokumenter fra en virksomhets digitale postkasse. Funksjonaliteten tilbys via tre endepunkter:

  • Hent innboks som leverer en liste med dokumenter som ligger i virksomhetens innboks. Dette endepunktet leverer bare metadata tilknyttet dokumentene, ikke de faktiske dokumentene (innholdet).
  • Hent dokument som gjør det mulig å laste ned det faktiske dokumentinnholdet.
  • Slett dokument som gjør det mulig å slette dokumentet fra virksomhetens innboks.
  • Datatyper som gjør det mulig å berike dokumenter med data som resulterer i ekstra funksjonalitet i Digipost-kassen til mottakeren.

Changes in Digipost API v7

Version 7 of the Digipost API provides the possibility to interact with an organisation's inbox. The following endpoints are available:

  • Get inbox which returns a list of all documents that are in the organisation's inbox. This endpoint returns only document metadata, not the actual documents (content).
  • Get document which returns the actual document content.
  • Delete document which deletes a document from an organisation's inbox.
  • Data types which make it possible to add data to documents which result in added functionality in the recipients Digipost mailbox.