Datatyper

Data-types

Med versjon 7 av Digipost REST API XSDen ble konseptet datatyper introdusert. Formålet med datatyper er å gi avsendere mulighet til å berike dokumenter med ekstra funksjonalitet i Digipost. I mange tilfeller vil metadata tilknyttet dokumentet også resultere i en spesialvisning av metadata for mottakeren i deres Digipost-kasse.

Alle datatyper er definert i et eget GitHub repo.

Datatyper kan defineres som raw XML i requesten til Digipost REST APIet, men det finnes også bibliotek som eksponer klasser for datatyper. Det finnes både i Java og .NET.

Det er viktig å merke at akkurat fakturaer i Digipost også resulterer i ekstra funktionalitet i Digipost (mulighet til å betale), men med faktura dokumenter benyttes ikke definerte datatyper (på denne måten). Håndtering av faktura-data vil på sikt bli endret slik at Digipost datatype konseptet benyttes også der.

From version 7 of the Digipost REST API XSD, the concept of data-types was introduced. The purpose of data-types is to make it possible to send metadata alongside the document which will result in extra functionality in Digipost for the recipient. In many cases using a data-type will result in a special view of the metadata in the recipients Digipost mailbox.

All data-types are defined in a separate GitHub repository.

Data-types can be defined as raw XML in the request to the Digipost REST API, but there are also libraries that expose data-types as classes. These exist in both Java and .NET.

It is important to note that invoice documents also result in extra functionality in Digipost but do not use defined data-types (in the same way). Defintion of invoice metadata will be changed in the future to use the Digipost data-type concept.