Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Fakturafunksjonalitet i Digipost skal bare benyttes når det som sendes er en faktisk faktura som skal betales av mottaker. Andre "faktura-lignende" dokumenter som feks. kopi av AvtaleGiro skal sendes som vanlig brev.

Invoice payment functionality should only be used when the invoice sent is to be actually paid by the recipient. Other documents similar to an invoice such as an AvtaleGiro copy must be sent as a regular document.

Sende faktura til betaling

Send invoice for payment

For å sende en faktura til betaling sender du et brev som vanlig, men i tillegg definerer du dokumentet som en faktura og inkluderer fire ekstra faktura-elemenenter (kid, amount, account, due-date).

To send an invoice for payment you send as you normally would, but in addition you define a document as an invoice and include four extra invoice elements (kid, amount, account, due-date).

Request

Headere og faktisk dokument innhold er ikke inkludert nedenfor. Bare XML metadata er inkludert. Se send endepunkt for eksempler på headere og multi-part forespørsler.

Headers and actual document content are not included below. Only XML metadata is included. See the send endpoint for examples of headers and multi-part requests.
  
    04036125433
  
  
    9af46585-9fef-41fb-adf9-da120fc5bb9d
    simple-invoice
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
    123456787542312300000
    1005
    45278968788
    2017-01-01
  


Response
  DIGIPOST
  497013
  DELIVERED
  2016-12-07T08:53:38.893+01:00
  
    9af46585-9fef-41fb-adf9-da120fc5bb9d
    simple-invoice
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
    false
    BMN2VfGSeMT7MPuKsobfX+c3JGXVuubh7upaqMe0/Gg=
  


Kommentarer

Additional comments