Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

http-headere

http headers

Følgende http-headere brukes av Digipost api-et:

The following http headers are used in the Digipost api.

Header Beskrivelse Obligatorisk
X-Digipost-UserId Brukes for å angi din virksomhets id i Digipost. Ja
Date Angir tidspunktet forespørselen blir sendt. Tidspunktet må være på formatet spesifisert i RFC 1123, for eksempel «Wed, 29 Jun 2011 14:58:11 GMT». Dersom det angitte tidspunktet avviker fra sørverens systemklokke med mer enn fem minutter, blir forespørselen avvist. Ja
X-Content-SHA256 Inneholder en hash av forespørselens innhold (men ikke headerne). Ja
X-Digipost-Signature Beregnes ut i fra de tre (eller fire med Content-MD5) foregående headerne, og er grunnlaget for sikkerheten til Digipost-api-et. Les mer om denne under sikkerhet. Ja
UserAgent Angir hvilken klient og hvilken versjon som brukes. Headeren er valgfri, men gir verdifull informasjon for eventuell feilsøking. Eksempler på verdier er: «Mitt firmas Digipostklient v.2.0» eller «Digipost API Client v1.0.0» Nei
Header Description Required
X-Digipost-UserId Used to identify your organisation's Digipost id. Yes
Date Consists of timestamp for when the request was sent. This timestamp must be specified in the RFC 1123 format, for example «Wed, 29 Jun 2011 14:58:11 GMT». If the difference between the timestamp of the request and the time on the Digipost server exceeds 5 minutes, the request will be rejected. Yes
X-Content-SHA256 Consists of a hash of the request's content (excluding headers). Yes
X-Digipost-Signature Created from the three headers specified above, and is basis for the security that exists in the Digipost api. Read more about this in the security section. Yes
UserAgent Specifies which client and version is being used. This header is not required but is helpful when troubleshooting. Example values for this header are: «Company X Digipost client v.2.0» eller «Digipost API Client v1.0.0». No