Bokmål English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Identifiser mottaker

Identifiser mottaker benyttes typisk når man har behov for å sjekke om én spesifikk person er en Digipost bruker. Dette kan være nyttig både i forkant av en utsendelse og i en prosess hvor egen kundedatabase oppdateres med Digipost-adresser. Man kan identifisere en mottaker ved hjelp av fødselsnummer, Digipost-adresse eller navn og gateadresse.

Identify recipient should be used if you need to just check if one specific person is a Digipost user. This can be useful both prior to sending digital mail and as part of a process where (for example) a customer database is being updated with Digipost-addresses. You can identify a person by personal identification number (fødselsnummer), Digipost-address or name and street address.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/identification

Verb

http post

Request
    01013300001


Response
    DIGIPOST


Kommentarer

Additional comments

Åpne Posten og Bring sin chatdialog