Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Innkalling

Appointment

En digital post forsendelse kan berikes med innkalling datatypen som resulterer i en tilpasset innkallingsvisning i Digipost-kassen til mottaker. For eksempel vil mottaker kunne laste ned innkallingen i sin kalender og/eller se på kart hvor mottaker skal møte opp. En innkalling krever fortsatt selve dokumentet/filen og dokumentet/filen vil fortsatt vises i mottakers Digipost-kasse.

Enriching a digital mail message with the appointment data type will result in a special appointment presentation in the recipients Digipost mailbox. For example, the recipient will be able to add the appointment to her calendar and/or see where the appointment will take place in a map. The message still requires the actual file and the actual file will still be available for the recipient.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/messages

Verb

http post

Request

Headere og faktisk dokument innhold er ikke inkludert nedenfor. Bare XML metadata er inkludert. Se send endepunkt for eksempler på headere og multi-part forespørsler.

Headers and actual document content are not included below. Only XML metadata is included. See the send endpoint for examples of headers and multi-part requests.
  
    01043100358
  
  
    316a26cd-4888-43a6-8875-3a2286b435fc
    appointment-pdf-document
    pdf
    
      
        2017-10-27T10:00:00+02:00
        2017-10-27T11:00:00+02:00
        Oppmøte senest 15 minutter før timen
        Oslo City Røntgen
        
Storgata 23 0011 Oslo
Undersøke smerter i ryggen Informasjon om Oslo City Røntgen Oslo City Røntgen er et spesialistsenter for avansert bildediagnostikk.

Response
  DIGIPOST
  497013
  DELIVERED
  2016-12-07T08:45:32.675+01:00
  
    316a26cd-4888-43a6-8875-3a2286b435fc
    appointment-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
    false
    5o0RMsXcgSZpGsL7FAmhSQnvGkqgOcvl5JDtMhXBSlc=