Innkalling

Appointment

En digital post forsendelse kan berikes med innkalling datatypen som resulterer i en tilpasset innkallingsvisning i Digipost-kassen til mottaker. For eksempel vil mottaker kunne laste ned innkallingen i sin kalender og/eller se på kart hvor mottaker skal møte opp. En innkalling krever fortsatt selve dokumentet/filen og dokumentet/filen vil fortsatt vises i mottakers Digipost-kasse.

Enriching a digital mail message with the appointment data type will result in a special appointment presentation in the recipients Digipost mailbox. For example, the recipient will be able to add the appointment to her calendar and/or see where the appointment will take place in a map. The message still requires the actual file and the actual file will still be available for the recipient.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/messages

Verb

http post

Request

Headere og faktisk dokument innhold er ikke inkludert nedenfor. Bare XML metadata er inkludert. Se send endepunkt for eksempler på headere og multi-part forespørsler.

Headers and actual document content are not included below. Only XML metadata is included. See the send endpoint for examples of headers and multi-part requests.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message xmlns="http://api.digipost.no/schema/v7">
  <recipient>
    <personal-identification-number>01043100358</personal-identification-number>
  </recipient>
  <primary-document>
    <uuid>316a26cd-4888-43a6-8875-3a2286b435fc</uuid>
    <subject>appointment-pdf-document</subject>
    <file-type>pdf</file-type>
    <data-type>
      <appointment xmlns="http://api.digipost.no/schema/datatypes">
        <start-time>2017-10-27T10:00:00+02:00</start-time>
        <end-time>2017-10-27T11:00:00+02:00</end-time>
        <arrival-time>Oppmøte senest 15 minutter før timen</arrival-time>
        <place>Oslo City Røntgen</place>
        <address>
          <street-address>Storgata 23</street-address>
          <postal-code>0011</postal-code>
          <city>Oslo</city>
        </address>
        <sub-title>Undersøke smerter i ryggen</sub-title>
        <info>
          <title>Informasjon om Oslo City Røntgen</title>
          <text>Oslo City Røntgen er et spesialistsenter for avansert bildediagnostikk.</text>
        </info>
      </appointment>
    </data-type>
  </primary-document>
</message>

Response


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message-delivery xmlns="http://api.digipost.no/schema/v7">
  <delivery-method>DIGIPOST</delivery-method>
  <sender-id>497013</sender-id>
  <status>DELIVERED</status>
  <delivery-time>2016-12-07T08:45:32.675+01:00</delivery-time>
  <primary-document>
    <uuid>316a26cd-4888-43a6-8875-3a2286b435fc</uuid>
    <subject>appointment-pdf-document</subject>
    <file-type>pdf</file-type>
    <authentication-level>PASSWORD</authentication-level>
    <sensitivity-level>NORMAL</sensitivity-level>
    <pre-encrypt>false</pre-encrypt>
    <content-hash hash-algorithm="SHA256">5o0RMsXcgSZpGsL7FAmhSQnvGkqgOcvl5JDtMhXBSlc=</content-hash>
  </primary-document>
</message-delivery>