Bokmål English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Innkalling

Appointment

En digital post forsendelse kan berikes med innkalling datatypen som resulterer i en tilpasset innkallingsvisning i Digipost-kassen til mottaker. For eksempel vil mottaker kunne laste ned innkallingen i sin kalender og/eller se på kart hvor mottaker skal møte opp. En innkalling krever fortsatt selve dokumentet/filen og dokumentet/filen vil fortsatt vises i mottakers Digipost-kasse.

Enriching a digital mail message with the appointment data type will result in a special appointment presentation in the recipients Digipost mailbox. For example, the recipient will be able to add the appointment to her calendar and/or see where the appointment will take place in a map. The message still requires the actual file and the actual file will still be available for the recipient.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/messages

Verb

http post

Request

Headere og faktisk dokument innhold er ikke inkludert nedenfor. Bare XML metadata er inkludert. Se send endepunkt for eksempler på headere og multi-part forespørsler.

Headers and actual document content are not included below. Only XML metadata is included. See the send endpoint for examples of headers and multi-part requests.
  
    01043100358
  
  
    316a26cd-4888-43a6-8875-3a2286b435fc
    appointment-pdf-document
    pdf
    
      
        2017-10-27T10:00:00+02:00
        2017-10-27T11:00:00+02:00
        Oppmøte senest 15 minutter før timen
        Oslo City Røntgen
        
Storgata 23 0011 Oslo
Undersøke smerter i ryggen Informasjon om Oslo City Røntgen Oslo City Røntgen er et spesialistsenter for avansert bildediagnostikk.

Response
  DIGIPOST
  497013
  DELIVERED
  2016-12-07T08:45:32.675+01:00
  
    316a26cd-4888-43a6-8875-3a2286b435fc
    appointment-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
    false
    5o0RMsXcgSZpGsL7FAmhSQnvGkqgOcvl5JDtMhXBSlc=
  


Åpne Posten og Bring sin chatdialog