Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Sende brev i Digipost med mulighet for fysisk print

Sending physical mail through Digipost

Hvis mottaker ikke er Digipost-bruker, kan man velge å sende brevet til fysisk print i stedet. Dette gjøres på følgende måte.

If the recipient is not a Digipost user yet, you can choose to send your letter as physical mail. The following shows how this is done.

Send brev med printinformasjon

Send letter with physical mail information (print details)
  
    
      Hans Testson
      Feil gate 16
      0573
      Oslo
    
    
      
        Hans Testson
        
          Testgate 1
          1002
          Oslo
        
      
      
        Min bedrift
        
          Storgata 3
          0102
          Oslo
        
      
      B
    
  
  
    6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47
    simple-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
  


Hvis mottaker ikke kan identifiseres, enten fordi navn eller adresse er feil eller at personen ikke er Digipost-bruker, vil meldingen bli sendt til print, og adressene i print-details vil bli benyttet.

If the Digipost solution is not able to identify the recipient based on the information received, the letter will be printed and sent as physical mail. The information in print-details will be used to address physical mail.

Responsen vil indikere at meldingen er sendt til print.

The response will indicate that the letter will sent as physical mail.
  PRINT
  497013
  DELIVERED_TO_PRINT
  2016-12-07T08:45:32.675+01:00
  
    6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47
    N/A
    pdf
    false
    5o0RMsXcgSZpGsL7FAmhSQnvGkqgOcvl5JDtMhXBSlc=
  


Alle dokumenter i kvitteringen vil få subject N/A ettersom dette ikke er relevant for brev som sendes til print.

Subject for all documents will be set to N/A since subject is only relevant when the document is delivered digitally.

Printdetaljer kan også kombineres med sending på Digipost-adresse og fødselsnummer

Print details can also be combined with personal identification number or Digipost address

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>


  ...
  
    hans.testson#1234
    
      ...
    
  
  ...


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>


  ...
  
    12345678909
    
      ...
    
  
  ...


Tilleggsfelter for sending på navn og adresse

Additional elements when identifying with name and address

Når man sender på navn og adresse, kan man øke sannsynligheten for å få finne mottakeren i Digipost ved å sende med fødselsdato og enten epostadresse eller telefonnummer eller begge.

When using name and address as identifying mechanism, you can increase the chance of getting the intended recipient identified in Digipost by including date of birth with either email address or telephone number (or both).  Hans Testson
  Storgata 3
  0101
  Oslo
  1985-11-18
  hans.testson@example.com
  12345678