Responskoder

Response codes

Følgende http-koder returneres av rest-api-et:

The Digipost api can return the following http response codes:

De fleste feilmeldinger fra sørveren vil gi gode forklaringer på hva problemet skyldes. Les derfor feilmeldingene du får tilbake fra api-et. Vi anbefaler også at du logger alle feilmeldinger du mottar, slik at det blir lettere for deg å debugge eventuelle problemer.

Most messages from Digipost with include an explanation of the error that occurred. It is therefore very helpful to read these error descriptions. We recommend that you log the error messages that you receive, since this will make troubleshooting much less painful.