Bokmål English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Send

Du benytter dette endepunktet når du faktisk ønsker å sende et digitalt brev til Digipost. Fra v7 av REST APIet til Digipost ble det mulig å sende digital post med én request. Tidligere måtte en forsendelse opprettes (request #1), deretter dokumentet legges til (request #2) og til slutt forsendelsen sendes (request #3).

This end point is used to actually send digital mail to Digipost. From v6 of Digipost's REST API it became possible to send digital mail with one single request. Previously a messages needed to be created (request #1), documents added to the message (request #2) and finally a request is sent to send the message.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/messages

Verb

http post

Request


POST https://api.digipost.no/messages HTTP/1.1
X-Digipost-UserId: 497013
Date: Wed, 07 Dec 2016 14:47:08 GMT
Accept: application/vnd.digipost-v7+xml
X-Content-SHA256: cZM1trDPKy8/ygP8+LOllNv6S78AntQrZBCE+cEcJos=
X-Digipost-Signature: RAdz6PqMVSQn/+0LBcRAaih8Ic9R0ccBL0aTgg1sA0SpUwje1HbM8ZeH8uxjIKXv2OLnUs/w6uONl51SzxLdF/TUGZWRMEx3063KvFdzOIyAylkRTCKo9F1ulKix0fmg0d9/WU3hC3ayPXyja9D1AbMOSb1lOdCnxDL46u28EgO1r09b27N653as4I2GQPgJJAakcCme8JDvRaxxidKVn2OCXSb10UHY/GYGtt2Xda5AtohDvKdiOZRtP31sPaLKrt+eczDDwuZoM8mNId1mdOagjnw3NSHUZj+c38M2hqUldZCHrc9LUbhnihuhvB6XiIfzJTA6Z5oLZ8+nGk7Kpg==
Content-Type: multipart/vnd.digipost-v7+xml; boundary=6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Host: api.digipost.no
Content-Length: 2604
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Content-Type: application/vnd.digipost-v7+xml
Content-Disposition: attachment; filename="message"  
    01043100358
  
  
    6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47
    simple-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
  

--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Content-Type: text/plain
Content-Disposition: attachment; filename=6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47

%PDF-1.4
%
...
...
... 
1 07
%%EOF
--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0--

Response
  DIGIPOST
  497013
  DELIVERED
  2016-12-07T08:45:32.675+01:00
  
    6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47
    simple-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
    false
    5o0RMsXcgSZpGsL7FAmhSQnvGkqgOcvl5JDtMhXBSlc=
  


Kommentarer

Additional comments

Åpne Posten og Bring sin chatdialog