Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Slett dokument

Delete document

Slett dokument gjør det mulig å slette et dokument fra virksomhetens Digipost-kasse. URI for å kunne laste ned dokumentet er inkludert i responsen når hent innboks endepunktet kalles.

The delete document endpoint will delete the document from the organisation's inbox. The URI that should be used to delete the document is included in the response when the get inbox endpoint is called.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/{sender-id}/inbox/{document-id}

Verb

http delete

Request


https://api.digipost.no/{sender-id}/inbox/{document-id}

Response


HTTP/1.1 200 Ok