Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Sende brev med vedlegg

Send digital mail with attachements

For å sende brev med vedlegg sender du et brev som vanlig, men i tillegg til primary-document lister du også opp de dokumentene som er vedleggene i brevet.

To send digital mail with attachments you send as you normally would, but in addition to specifying a primary-document you must also list the attachments you wish to send.

Request


POST https://api.digipost.no/messages HTTP/1.1
X-Digipost-UserId: 497013
Date: Wed, 07 Dec 2016 14:47:08 GMT
Accept: application/vnd.digipost-v7+xml
X-Content-SHA256: cZM1trDPKy8/ygP8+LOllNv6S78AntQrZBCE+cEcJos=
X-Digipost-Signature: RAdz6PqMVSQn/+0LBcRAaih8Ic9R0ccBL0aTgg1sA0SpUwje1HbM8ZeH8uxjIKXv2OLnUs/w6uONl51SzxLdF/TUGZWRMEx3063KvFdzOIyAylkRTCKo9F1ulKix0fmg0d9/WU3hC3ayPXyja9D1AbMOSb1lOdCnxDL46u28EgO1r09b27N653as4I2GQPgJJAakcCme8JDvRaxxidKVn2OCXSb10UHY/GYGtt2Xda5AtohDvKdiOZRtP31sPaLKrt+eczDDwuZoM8mNId1mdOagjnw3NSHUZj+c38M2hqUldZCHrc9LUbhnihuhvB6XiIfzJTA6Z5oLZ8+nGk7Kpg==
Content-Type: multipart/vnd.digipost-v7+xml; boundary=6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Host: api.digipost.no
Content-Length: 2604
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Content-Type: application/vnd.digipost-v7+xml
Content-Disposition: attachment; filename="message"  
    01043100358
  
  
    6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47
    primary-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
  
  
    2bade07d-774f-4cbb-a832-1299f2373a71
    attachment-text-document
    txt
    PASSWORD
    NORMAL
  

--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Content-Type: text/plain
Content-Disposition: attachment; filename=6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47

%PDF-1.4
%
...
...
... 
1 07
%%EOF
--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0--
Content-Type: text/plain
Content-Disposition: attachment; filename=2bade07d-774f-4cbb-a832-1299f2373a71

Text in actual text document...
--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0--

Response
  DIGIPOST
  497013
  DELIVERED
  2016-12-07T08:45:32.675+01:00
  
    6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47
    primary-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
    false
    5o0RMsXcgSZpGsL7FAmhSQnvGkqgOcvl5JDtMhXBSlc=
  
  
    2bade07d-774f-4cbb-a832-1299f2373a71
    attachment-text-document
    txt
    PASSWORD
    NORMAL
    false
    9d3b24881ee26d8db0b0f79f866c49521938ba88717f8ddd722ff126f70d36e1