Bokmål English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Sende brev med vedlegg

Send digital mail with attachements

For å sende brev med vedlegg sender du et brev som vanlig, men i tillegg til primary-document lister du også opp de dokumentene som er vedleggene i brevet.

To send digital mail with attachments you send as you normally would, but in addition to specifying a primary-document you must also list the attachments you wish to send.

Request


POST https://api.digipost.no/messages HTTP/1.1
X-Digipost-UserId: 497013
Date: Wed, 07 Dec 2016 14:47:08 GMT
Accept: application/vnd.digipost-v7+xml
X-Content-SHA256: cZM1trDPKy8/ygP8+LOllNv6S78AntQrZBCE+cEcJos=
X-Digipost-Signature: RAdz6PqMVSQn/+0LBcRAaih8Ic9R0ccBL0aTgg1sA0SpUwje1HbM8ZeH8uxjIKXv2OLnUs/w6uONl51SzxLdF/TUGZWRMEx3063KvFdzOIyAylkRTCKo9F1ulKix0fmg0d9/WU3hC3ayPXyja9D1AbMOSb1lOdCnxDL46u28EgO1r09b27N653as4I2GQPgJJAakcCme8JDvRaxxidKVn2OCXSb10UHY/GYGtt2Xda5AtohDvKdiOZRtP31sPaLKrt+eczDDwuZoM8mNId1mdOagjnw3NSHUZj+c38M2hqUldZCHrc9LUbhnihuhvB6XiIfzJTA6Z5oLZ8+nGk7Kpg==
Content-Type: multipart/vnd.digipost-v7+xml; boundary=6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Host: api.digipost.no
Content-Length: 2604
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Content-Type: application/vnd.digipost-v7+xml
Content-Disposition: attachment; filename="message"  
    01043100358
  
  
    6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47
    primary-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
  
  
    2bade07d-774f-4cbb-a832-1299f2373a71
    attachment-text-document
    txt
    PASSWORD
    NORMAL
  

--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0
Content-Type: text/plain
Content-Disposition: attachment; filename=6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47

%PDF-1.4
%
...
...
... 
1 07
%%EOF
--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0--
Content-Type: text/plain
Content-Disposition: attachment; filename=2bade07d-774f-4cbb-a832-1299f2373a71

Text in actual text document...
--6dc66a32-2453-44dd-8cac-cf54b3b1d0b0--

Response
  DIGIPOST
  497013
  DELIVERED
  2016-12-07T08:45:32.675+01:00
  
    6d99008e-2672-4b55-9b09-996b09a06e47
    primary-pdf-document
    pdf
    PASSWORD
    NORMAL
    false
    5o0RMsXcgSZpGsL7FAmhSQnvGkqgOcvl5JDtMhXBSlc=
  
  
    2bade07d-774f-4cbb-a832-1299f2373a71
    attachment-text-document
    txt
    PASSWORD
    NORMAL
    false
    9d3b24881ee26d8db0b0f79f866c49521938ba88717f8ddd722ff126f70d36e1
  


Åpne Posten og Bring sin chatdialog