Skjemaer for xml-meldinger

Schemas for xml-messages

xml-meldingene som sendes mellom klientene og api-et er beskrevet av følgende skjemadefinisjoner.

xml messages that are exchanged between client and api are defined by the following schemas.

Digipost skjema definisjon (XSD)

Digipost schema definition (XSD)

Definisjoner tilknyttet basis-funksjonalitet i Digipost er definert i Digipost XSDen.

Definitions for basic functionality in Digipost are defined in the Digipost XSD.

Digipost API XSD Versjon 8

Digipost API XSD Version 8

Digipost API XSD Versjon 7 (avviklet)

Digipost API XSD Version 7 (deprecated)

Digipost API XSD Versjon 6 (avviklet)

Digipost API XSD Version 6 (deprecated)

Digipost API XSD Versjon 5 (avviklet)

Digipost API XSD Version 5 (deprecated)

Digipost API XSD Versjon 4 (slettet)

Digipost API XSD Version 4 (deleted)

Digipost API XSD Versjon 3 (slettet)

Digipost API XSD Version 3 (deleted)

Digipost API XSD Versjon 1 (avviklet)

Digipost API XSD Version 1 (deprecated)

Datatyper skjema definisjon (XSD)

Data types schema definition (XSD)

Med versjon 7 av Digipost XSDen er konseptet datatyper introdusert. Formålet med datatyper er å gi avsendere mulighet til å berike dokumenter med data som resulterer i ekstra funksjonalitet i Digipost. Innkalling er eksempel på en datatype resulterer i en egen Digipost innkalling (utover dokumentet som bli sendt) i Digipost-kassen til mottaker.

From version 7 of the Digipost XSD the concept of data types has been introduced. The purpose of data types is to make it possible to send data alongside the document which will result in extra functionality in Digipost. Appointment is an example of a data type that will result in a special Digipost appointment (beyond the actual file being sent).

Datatyper XSD

Data types XSD

Medietyper

Media types

Interaksjon med Digipost api-et gjøres ved hjelp av xml-meldinger på et bestemt format som har medietype application/vnd.digipost-v7+xml. Denne medietypen indikerer at dette er et applikasjonsspesifikt xml-format. For å opprette en ny forsendelse må du angi riktig medietype ved å inkludere http-headeren «Content-Type: application/vnd.digipost-v7+xml». Du må også angi at du kan håndtere dette formatet i responsen ved å bruke http-headeren «Accept: application/vnd.digipost-v7+xml».

Message exchange with the Digipost api is done with xml messages in a defined format with media type application/vnd.digipost-v7+xml. This media type indicates that the message is an application-specific xml format. To send digital mail you must set the correct media type by including the http header «Content-Type: application/vnd.digipost-v7+xml». You must also specify that you can handle this format in the response by using the http header «Accept: application/vnd.digipost-v7+xml».

application/vnd.digipost-v7+xml