Endringer i Digipost API v8

Versjon 8 av Digipost APIet fjerner faktura som en subklasse av dokument, og introduserer en ny datatype, Invoice

Changes in Digipost API v8

Version 8 of the Digipost API removes Invoice as a subclass of Document, and introduces the new data type Invoice