http-headere

http headers

Følgende http-headere brukes av Digipost api-et:

The following http headers are used in the Digipost api.

HeaderBeskrivelseObligatorisk
X-Digipost-UserIdBrukes for å angi din virksomhets id i Digipost.Ja
DateAngir tidspunktet forespørselen blir sendt. Tidspunktet må være på formatet spesifisert i RFC 1123, for eksempel «Wed, 29 Jun 2011 14:58:11 GMT». Dersom det angitte tidspunktet avviker fra sørverens systemklokke med mer enn fem minutter, blir forespørselen avvist.Ja
X-Content-SHA256Inneholder en hash av forespørselens innhold (men ikke headerne).Ja
X-Digipost-SignatureBeregnes ut i fra de tre (eller fire med Content-MD5) foregående headerne, og er grunnlaget for sikkerheten til Digipost-api-et. Les mer om denne under sikkerhet.Ja
UserAgentAngir hvilken klient og hvilken versjon som brukes. Headeren er valgfri, men gir verdifull informasjon for eventuell feilsøking. Eksempler på verdier er: «Mitt firmas Digipostklient v.2.0» eller «Digipost API Client v1.0.0»Nei
HeaderDescriptionRequired
X-Digipost-UserIdUsed to identify your organisation's Digipost id.Yes
DateConsists of timestamp for when the request was sent. This timestamp must be specified in the RFC 1123 format, for example «Wed, 29 Jun 2011 14:58:11 GMT». If the difference between the timestamp of the request and the time on the Digipost server exceeds 5 minutes, the request will be rejected.Yes
X-Content-SHA256Consists of a hash of the request's content (excluding headers).Yes
X-Digipost-SignatureCreated from the three headers specified above, and is basis for the security that exists in the Digipost api. Read more about this in the security section.Yes
UserAgentSpecifies which client and version is being used. This header is not required but is helpful when troubleshooting. Example values for this header are: «Company X Digipost client v.2.0» eller «Digipost API Client v1.0.0».No