Gå til innhold Go to content
Bokmål English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Hent innboks

Hent innboks endepunktet leverer informasjon tilknyttet dokumentene som ligger i Digipost-kassen til en virksomhet. Digipost leverer en annen tjeneste for å hente ned digital post fra en privatpersons Digipost-kasse. Interaksjon med en virksomhets Digipost-kasse innebærer også sannsynligvis å hente ned de faktiske dokumentene (innholdet) og å slette dem i etterkant (om ønsket).

Alle endepunktene tilknyttet interaksjon med virksomhetens Digipost-kasse bygger på de etablerte sikkerhetsmekanismene i Digipost APIet. Som ved sending av dokumenter i Digipost, kreves en registrert virksomhetskonto i Digipost for å kunne hente ned digital post fra virksomhetens Digipost-kasse. Dette kan gjøres som en behandler på vegne av en avsender eller på vegne av seg selv.

Get inbox provides a list of all documents that are presently in the organisation's inbox. If you would would like to interact with a person's (not an organisation's) inbox, Digipost provides another service for that. Interacting with an organisation's inbox normally also includes downloading the actual content of the documents and/or deleting the documents after they have been downloaded (not mandatory).

All endpoints tied to interacting with an organisation's inbox use the same security mechanisms that the overall Digipost API uses. As with sending documents, the inbox endpoints also require a registered Digipost organisation account. The organisation can either send as a broker or on behalf of itself.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/{sender-id}/inbox

Verb

http get

Request

https://api.digipost.no/{sender-id}/inbox?offset=0&limit=100

Response 
  1234
  Innkalling til årsmøte
  Posten Norge As
  2017-05-23T09:30:10+02:00
  2017-02-14T08:25:00+01:00
  TWO FACTOR
  application/pdf
  /1000/inbox/1234/content
  /1000/inbox/1234
  
   2345
   Referat fra fjorårets årsmøte
   Posten Norge As
   2017-05-23T09:30:10+02:00
   2017-02-14T08:25:00+01:00
   TWO FACTOR
   application/xml
   /1000/inbox/2345/content
  
 


Kommentarer

Additional comments