Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Endringslogg

Dette er en oversikt over de versjonene av xsd-grensesnittet vi støtter. Nye integrasjoner skal alltid benytte siste versjon. Tidligere versjoner støttes for de kundene som bruker disse. Vi anbefaler avsendere å jevnlig vurdere å oppdatere til siste versjon av grensesnittet, ettersom dette vil gi tilgang til siste og beste funksjonalitet.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte støtte for gamle versjoner av grensenittet når dette er nødvendig av sikkerhets- og vedlikeholdshensyn. I slike tilfeller vil vi gi varsel minst seks måneder i forkant.

xsd Dato Beskrivelse Opphører
2.1 11. mars 2014
 • Mer dokumentorientert API
 • Støtte for å angi UUID på dokumenter
 • Mer fleksibel konfigurasjon av dokumentinnstillinger
2.0 28. februar 2013
 • Støtte for vedlegg
1.9 1. november 2012
 • Avsender kan angi at sms-varsel skal sendes for uleste brev på et angitt tidspunkt eller etter en angitt periode
 • Støtte for å kunne ta i mot fakturaer
1.8 26. september 2012
 • Avsender kan angi at et brev er sensitivt og skal ha skjult emne og avsender i epost- og sms-varsel
1.7 15. mai 2012
 • Støtte for print (forsendelse-med-print)
 • Støtte for å kunne angi autentiseringsnivå for brevåpning (passord, to-faktor)
 • Mottaker-resultat angir brev-id i tillegg til kunde-id
1.6 6. januar 2012
 • Skriver kvitteringer også for feilede jobber
 • Lagt til felt for klientinformasjon
 • Forenklet presentasjon av feil- og mottakerstatuser
 • Endret navneformatet slik at det må spesifiseres om fornavnet eller etternavnet står først.
1.5 17. november 2011
 • Lagt til person-alias for uregistrerte personer
1.4 23. september 2011
 • Støtte for å sende brev på vegne av andre.
1.3 11. august 2011
 • Støtte for enkeltforsendelser via rest.
 • Benytter Digipost-adresse; tidligere Digipost-id utgår.
1.2 1. juni 2011
 • Støtte for epostadresse og telefonnummer som tilleggsidentifikatorer
1.1 1. mars 2011
 • Støtte for alternative adresseformater
 • Støtte for sms-varsling
 • Fjernet ubrukte elementer
1.0 1. januar 2011
 • Første versjon for pilotkunder
Åpne Posten og Bring sin chatdialog