Mottakeridentifikasjon

Mottakere kan identifiseres på flere forskjellige måter:

1. Matchelogikk

Fødselsnummer og Digipost-adresse er sikre identifikasjonsformer som vil identifisere enhver mottaker som er registrert i Digipost og ikke har deaktivert kontoen sin, og vi anbefaler som sagt at avsendere benytter seg av en av disse identifikasjonsformene når det er mulig.

For mottakere som tidligere har blitt identifisert ved en mottakersplitt, men som ikke er Digipost-brukere, anbefaler vi at du bruker person-aliaset som identifikator. Da er du sikker på at du vil nå mottakeren så snart vedkommende blir Digipost-bruker.

Dersom man ikke kjenner mottakerens fødselsnummer eller Digipost-adresse, må man i stedet sende brev basert på navn og adresse og eventuell tilleggsinformasjon. Hvorvidt Digipost da lykkes i å identifisere mottakeren, avhenger av om vedkommende er registrert i Postens adresseregister, og av hvor nøyaktige dataene avsenderen oppgir, er.

Dersom telefonnummer eller epostadresse, samt fødselsdato, er oppgitt, vil vi først forsøke å identifisere mottakeren ved hjelp av en av disse. For å identifisere mottakeren må telefonnummeret eller epostadressen matche den informasjonen vedkommende selv har oppgitt i sin Digipost-profil. Av sikkerhetsgrunner krever vi i dette tilfellet at avsender også oppgir kundens fødselsdato, og at denne er korrekt. I tillegg må selvfølgelig navnet være oppgitt korrekt.

Dersom vi ikke finner en match på denne måten, vil vi forsøke med navn og adresse. Vi vil da bruke Postens vasketjeneste for å identifisere personer hvor navnet og adressen ikke matcher eksakt.

Dersom man bruker Digipost api-et og ikke kjenner fødselsnummeret eller Digipost-adressen til mottakeren, kan man bruke api-et til å søke fram kundens Digipost-adresse. Dette kan du lese mer om i dokumentasjonen for Digipost api-et.

For det batch-grensesnittet har vi en annen mulighet, nemlig å vaske navnet og adressen mot Postens adresseregister, som normalt vil gi en høyere treffprosent og som også fungerer for store volum. Avhengig av antall mottakere og trykket mot vasketjenesten kan dette ta fra flere minutter til flere timer. Det er da ikke lenger nødvendig med en eksakt match på adresse. Også her vil vi kunne bruke telefonnummer og epostadresse til å verifisere eventuelle usikre treff.

For hver av mottakerne som viser seg å være Digipost-bruker med en aktivert konto, vil vi returnere vedkommendes Digipost-adresse. For de av mottakerne som ikke er Digipost-brukere, men som vi likevel klarer å identifisere ved hjelp av Postens adresseregister, vil vi returnere et person-alias. Vi anbefaler at du bruker Digipost-adressen eller person-aliaset for senere forsendelser. Dersom du identifiserer en mottaker ved hjelp av et person-alias, og personen i mellomtiden har opprettet en Digipost-konto, vil du få vedkommendes Digipost-adresse tilbake, som du kan bruke til å sende brev til.

NB! Digipost bruker også historiske adresser for å forsøke å finne en match. Det at vi klarer å identifisere en person, kan derfor ikke tas som en bekreftelse på at den innsendte adressen er den korrekte nåværende adressen.

2. xml-eksempler

For hver mottaker må man angi en kunde-id. Det er viktig at mottakerne innad i en masseutsendelse har unike kunde-id-er, ettersom de vil bli brukt til å identifisere mottakerne i kommunikasjonen mellom Digipost og avsenderen.

2.1 xml for identifisering ved hjelp av fødselsnummer


 <mottaker>
  <kunde-id>Mottakerens ID i avsenders register</kunde-id>
  <foedselsnummer>01048634321</foedselsnummer>
</mottaker>
  

2.2 xml for identifisering ved hjelp av Digipost-adresse


 <mottaker>
  <kunde-id>Mottakerens ID i avsenders register</kunde-id>
  <digipostadresse>ola.nordmann#1234</digipostadresse>
</mottaker>

2.3 xml for identifisering ved hjelp av person-alias


 <mottaker>
  <kunde-id>Mottakerens ID i avsenders register</kunde-id>
  <person-alias>abcdefghijklmnopqrst#1234</person-alias>
</mottaker>

2.4 xml for identifisering ved hjelp av navn, adresse og tilleggsinformasjon


 <mottaker>
  <kunde-id>Mottakerens ID i avsenders register</kunde-id>
  <navn>
    <navn-format2>
      <fornavn>Ola</fornavn>
      <etternavn>Nordmann</etternavn>
    </navn-format2>
  </navn>
  <adresse>
    <adresse-format1>
      <adresselinje1>Burmaveien 100</adresselinje1>
      <postnummer>9170</postnummer>
      <poststed>LONGYEARBYEN</poststed>
    </adresse-format1>
  </adresse>
  <foedselsdato>121212</foedselsdato>
  <telefonnummer>55555555</telefonnummer>
  <epostadresse>ola.nordmann@example.com</epostadresse>
</mottaker>

3. Navneformater

Navnet kan angis på tre format. Om mulig foretrekker vi at et av formatene som skiller mellom for- og etternavn benyttes.

I det første formatet, navn-format1, angis hele navnet i ett felt, enten med fornavnet eller etternavnet først. Du må spesifisere hvilket format du bruker, ved å enten bruke elementet fullt-navn-fornavn-foerst eller elementet fullt-navn-etternavn-foerst. Dersom det ikke byr på tekniske vanskeligheter, anbefaler vi at du bruker formatet med fornavn først.

NB! I en og samme forsendelse bør du ikke veksle mellom å angi mottakerne med fornavnet og etternavnet først.


 <navn>
  <navn-format1>
    <fullt-navn-fornavn-foerst>Ola Nordmann</fullt-navn-fornavn-foerst>
  </navn-format1>
</navn>


<navn>
  <navn-format1>
    <fullt-navn-etternavn-foerst>Nordmann Ola</fullt-navn-etternavn-foerst>
  </navn-format1>
</navn>

Som nevnt foretrekker vi at avsenderen angir eksplisitt hva som er fornavn og hva som er etternavn. Dette kan man gjøre ved hjelp av navn-format2.


<navn>
 <navn-format2>
   <fornavn>Ola</fornavn>
   <etternavn>Nordmann</etternavn>
 </navn-format2>
</navn>

Dersom mottakeren i tillegg har et mellomnavn, benyttes det siste formatet, navn-format3.


<navn>
  <navn-format3>
    <fornavn>Ola</fornavn>
    <mellomnavn>Berg</mellomnavn>
    <etternavn>Nordmann</etternavn>
  </navn-format3>
</navn>

4. Adresseformater

Tilsvarende kan adressen angis på to forskjellige måter. Formatet som ble brukt i eksemplet ovenfor, er antagelig det som er mest naturlig for de fleste avsendere, hvor hele gateadressen blir spesifiert i ett felt, med eventuell tilleggsinformasjon, som c/o, på egen linje:


 <adresse>
  <adresse-format1>
    <adresselinje1>Burmaveien 100 B</adresselinje1>
    <adresselinje2>c/o Ole Olsen</adresselinje2>
    <postnummer>9170</postnummer>
    <poststed>LONGYEARBYEN</poststed>
  </adresse-format1>
</adresse>

Det andre formatet brukes dersom man har mer detaljert informasjon om adressen:


 <adresse>
  <adresse-format2>
    <adresse1>Burmaveien</adresse1>
    <adresse2>100</adresse2>
    <adresse3>B</adresse3>
    <adresse4></adresse4>
    <postnummer>9170</postnummer>
    <poststed>LONGYEARBYEN</poststed>
  </adresse-format2>
</adresse>
   

5. Digipost-adresse

Digipost-adresse er en offentlig, unik identifikator på en Digipost-bruker. Du kan benytte Digipost-adresse til å identifisere mottakere når du sender brev via Digipost. Alle brukere i Digipost tildeles en Digipost-adresse når de registrerer seg i Digipost.

En Digipost-adresse har følgende format: <navne-del>#<identifikator-del>

Navnedelen har en maksimum lengde på 35 tegn (bokstaver og punktum) og identifikatordelen er alltid fire tegn (tall og bokstaver). Maksimum lengde på Digipost-adressen er derfor 40 tegn.

Eksempel på en gyldig Digipost-adresse: ola.nordmann#9YDT

Her er en mer detaljert beskrivelse av Digipost-adressene (inkl. valideringsregler).

6. Person-alias

Et person-alias er en unik identifikator på en person som ikke er Digipost-bruker. Når du sender en forsendelse eller en mottakersplitt, returneres et person-alias for de brukerne vi klarer å identifisere ved hjelp av Postens adresseregister, men som ikke har registrert seg som brukere av Digipost.

Person-aliasene bruker samme format som Digipost-adressene, bortsett fra at navnedelen består av 20 bokstaver og ikke inneholder noen identifiserende elementer.

7. Mislykket identifisering

Vi vil ikke levere et brev dersom vi ikke er sikre på at vi har identifisert riktig mottaker. Dersom en forsendelse har en mottaker vi ikke klarer å identifisere, kan det være fordi opplysningene avsenderen oppgir, inneholder feil eller ikke er utfyllende nok. Avsenderen må da enten korrigere mottakerinformasjonen eller sende brevet på annen måte. Mulige årsaker til at vi ikke lykkes i å identifisere mottakeren kan være: