Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Utvikler-startpakke for batch-grensenittet

Vi har laget en startpakke for utviklere som inneholder xsd-er, teknisk dokumentasjon og eksempler. For å koble deg på batch-grensesnittet, må du laste ned denne pakken og følge de instruksjonene som gis.

Last ned batch-startpakke

1. Bruk av startpakken

Dette finner du i startpakken:

  1. xsd-filer som beskriver batch-grensesnittet. Som avsender må du produsere jobb-xml-filer som er i henhold til xml-definisjonene i mottakersplitt.xsd og masseutsendelse.xsd

  2. Eksempler på jobb og kvitteringsfiler for ulike bruksmønstre. Eksempel-filene er zippet slik som de må være når de lastes opp til sftp.digipost.no.

Vi anbefaler at du validerer xml-jobbfilene dine før du zipper dem og laster dem opp til Digipost. Dette vil gjøre det lettere for deg å feilsøke dersom xml-en skulle være ugyldig. Når du tester, skal du bruke testkontoen din i Digipost, slik at brev ikke faktisk blir sendt.

2. Angående gamle versjoner

Når du laster ned startpakken herfra, vil du få den nyeste versjonen av denne. Den inneholder xsd-filer av nyeste versjon, og eksempler som bruker denne xsd-versjonen. Versjonshistorikk finner du her.

Digipost støtter også gamle versjoner av xsd-en. Dersom du skulle ha behov for en gammel versjon av startpakken, kan du kontakte oss.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog