Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Funksjonalitet i Digipost

Majoriteten av funksjonaliten i Digipost er enkel å forstå for både avsendere og mottakere. Men noe funksjonalitet er mer kompleks og krever en beskrivelse. Denne seksjonen av Digipost plattform sidene beskriver slik funksjonalitet på et mer detaljert nivå slik at (primært) avsendere og integrasjonspartnere forstår formål og flyt som ligger bak den tekniske dokumentasjonen.

Følgende funksjonalitet er beskrevet:

Åpne Posten og Bring sin chatdialog